Stadig blir vi overrasket over den posisjon utbyggeren har fått i utbyggingssaker i Sarpsborg. I mange saker synes kommunens administrasjon og politikere helt fraværende, spesielt når vi blir presentert prosjekter og problemstillinger i lokalavisen blir disse sjelden kommentert.

Etter min mening vitner dette om manglende respekt for administrasjonen og politikere hos utbygger, men vel så meget om likegyldighet hos dem som fatter har beslutninger. Dessverre har vi flere eksempler på dette.

I Dagens Næringsliv kunne vi forleden lese at Oslo kommune umiddelbart stanser byggearbeider i strandsonen på Bygdøy. At en kommune umiddelbart setter ned foten i en byggesak forekommer sjelden i vår kommune.

I forrige uke kunne vi lese at utbygger i Vatvedt-kvartalet nå har revet den delen av kvartalet som var besluttet vernet. I Sarpsborg var det ingen myndighet som rykket ut og stoppet handlingen umiddelbart, og ingen myndighet har gitt til kjenne sitt syn.

Nå er alt fjernet og nok et minnesmerke fra Sarpsborgs tidlige industrihistorie er vekk, og dette kunne skje uten at kommunen umiddelbart stanset byggearbeidene.

Stadig vekk kan vi lese om utbyggere som kjøper opp private eiendommer og straks etter lanserer utbyggingsplaner, men sjelden eller aldri gir kommunen til kjenne hva de mener, og sjelden kommer berørte parters syn til kjenne, men lokalavisen inviterer heller aldri til det.

Vi abonnerer på en lokalavis fra en annen kommune. Her blir vi kjent med nye prosjekter når de lanseres og hvilke løsninger som tenkes valgt både i utforming og i forhold til planer i de aktuelle områdene, og vi opplever at leserne gjennom avisen gis mulighet til å framføre sine syn, men også kommunen gir sine syn til kjenne, og dette har ført til at utbygger ikke sjelden må revidere sine planer til det bedre.

Det er mye faglig kunnskap som sitter hos innbyggerne, selv om de er verken er politikere eller administrasjon. Et leserbrev i Sarpsborg Arbeiderblad 9. september med tittel «Hvem eier historien?» gir grunn til ettertanke. Bør vi ikke stoppe opp før kommunens bygningshistorie er slettet for ettertiden?

I Sarpsborg Arbeiderblad 9. september kan vi også lese om eiere av næringseiendommer på Hafslund som uttaler bekymring for manglende informasjon om fremtiden for sine virksomheter, da de ikke har hørt noe siden planer for området ble presentert i avisen for en god tid siden.

Har ikke kommunen et ansvar her, eller er det utbyggers ansvar nå? Kommunen må vise handling og ikke sitte å toe sine hender, for slik kan de ikke bli behandlet.