– Brukt riktig kan nasjonale prøver gi oss noe, men da sett i sammenheng med alt annet vi vet om elevens læring, sier Dahlstrøm til SA.

Hun synes det blir helt feil å konkludere med at en skole er god eller dårlig ut fra resultatene på de nasjonale prøvene.

– Det blir altfor snevert, konkluderer hun.

Har gitt resultater

Grålum barneskole var blant dem som scoret høyest blant skolene i Sarpsborg. Rektoren er selvsagt fornøyd med at skolen fikk gode resultater.

– Vi synes det er veldig fint at dette trinnet har utviklet seg i en positiv retning, sier hun.

LES OGSÅ: Høyres ordførerkandidat ber ordføreren om svar etter svake skoleresultater

– Det har blitt arbeidet veldig hardt, fornuftig og konsentrert i forbindelse med læring opp mot dette trinnet. Vi synes vi fikk som fortjent med positivt fortegn. Dette viser at hardt arbeid gir resultater.

Kontaktlærer i klasse 5B, Tove Olseng, synes det var hyggelig å fortelle barna at den ekstra innsatsen som de har lagt ned, gir frukter. Det ble feiret med pepperkaker i klasserommet.

Sarpsborg scorer lavt på nasjonale prøver sammenlignet med 13 andre store kommuner. For å forklare resultatene til Sarpsborg, har industri og lav utdannelse blant innbyggerne blitt trukket fram.

LES OGSÅ: Å peke på industribytradisjoner og svake levekår, gir ikke forbedring, mener Kai Roger Hagen (Frp)

Rektor Camilla Dahlstrøm er ikke opptatt av foreldrenes bakgrunn, men hvilke forventninger de har til barna.

LÆRING: Rektor Camilla Dahlstrøm er ikke opptatt av rangering, men hva elevene lærer. Foto: Jarl M. Andersen

– Den anerkjente forskeren Thomas Nordahl har gjort analyser rundt dette. Og han har kommet fram til at det viktigste ikke er hvilken utdannelse eller kompetanse foreldrene har. Det er forventningene deres. Dette betyr at du egentlig kan løfte enhver kommune.

LES OGSÅ: Utdanningsforbundets leder lanserer forslag for å få bukt med svake resultater

Hun påpeker at det er viktig at foreldre bryr seg om barnas skolegang. At de spør barna sine hva har de har gjort på skolen. Hva de har lært i dag.

Tove Olseng har tidligere arbeidet som lærer i Oppegård kommune. Der opplevde hun en veldig forventning blant foreldrene om hva skolen er. Kanskje i større grad enn hun gjør i Sarpsborg.

– Men mitt inntrykk er at foreldrene også er veldig engasjerte i barnas skolegang her i Sarpsborg, understreker hun.

Rektoren er enig. Hun opplever også at foreldrene har forventninger til elevenes læring.

Velger ikke elever

Som lærer synes Olseng ingenting om rangering av skoler og kommuner i forbindelse med nasjonale prøver.

– Litt av årsaken er at vi har på en måte de elevene vi har. Så må resultater studeres og analyseres i lys av alt det vi vet om eleven fra før. Vi ser at det er forskjell på årskull. Å sammenligne fra år til år på en skole, er det heller ikke noe poeng i å gjøre. Men i et langtidsperspektiv kan man si noe om det. Da kan man trekke ut tendenser og se hva en skole scorer bra eller dårlig på og bør jobbe videre med.

LES OGSÅ: Av de 14 største kommunene i Norge kommer Sarpsborg på en klar sisteplass

Camilla Dahlstrøm mener nasjonale prøver er et godt redskap for å jobbe med elevenes læring.

– Men jeg opplever det ikke som et funksjonelt redskap for å rangere skoler, poengterer hun.