Gå til sidens hovedinnhold

– Utdanningsforbundet forventer et lønnsløft for lærere i skoleverket i år!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra 2004 til i dag har lærerne samlet sett tapt et sted mellom kr 450.000-500.000 i rent brutto lønnstap. I tillegg kommer tapt pensjonsopptjening som følge av mindrelønnsutviklingen.

I statsråd 31. januar 2003 vedtok Bondevik-regjeringen gjennom kongelig resolusjon at forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet skulle overføres fra staten til kommuner og fylkeskommuner fra og med 1. mai 2004.

I de påfølgende 15 årene frem til 2019 fulgte en mindrelønnsutvikling for lærere i skoleverket på 14,1 prosent sammenlignet med andre kommuneansatte. Hadde lønnsutviklingen for lærere i skoleverket fulgt øvrige kommuneansatte hadde lærerårslønnen i gjennomsnitt vært cirka 50.000 kroner høyere enn den er i dag.

Les også

45 elever er smittet: Skoleansatte er redde for å gå på jobb

Hovedtariffoppgjøret 2020 endte med at frontfagsrammen på 1,7 prosent, i det store og hele, ble fulgt innen alle tariffområder. Dette var et oppgjør preget av stor usikkerhet knyttet til pandemien. Dermed valgte UNIO å ta samfunnsansvar ved ikke å stå hardt på krava om å reversere mindrelønnsutviklingen.

Frontfagene endte opp med en ramme på 2,7 prosent i årets mellomoppgjør. UNIO skal om kort tid inn i forhandlinger med KS. For medlemmene i UNIO er 2,7 prosent ikke tilstrekkelig! Dette er ikke godt nok når det indikeres en prisstigning på 2,8 prosent. Lærere kan ikke akseptere en mindrelønnsutvikling i år også. Når vi ser på lønnsutviklingen lærerne har hatt fra 2004, er dette helt uakseptabelt!

I nåværende situasjon svekkes rekrutteringen til læreryrket, og vi er på vei inn i en ikke ubetydelig lærerkrise hvor det vil mangle enda flere lærere. Per dags dato gjennomføres også svært mange undervisningstimer av en ukvalifisert lærer. I mange kommuner gjennomføres mellom 10-15 prosent av undervisningen uten en kvalifisert lærer jamfør kravene i kompetanseforskriften. Under pandemien har det kommet inn 1.000 nye årsverk i skolen med ukvalifiserte lærere i landet vårt. Samtidig jobber cirka 36.000 lærere med pedagogisk utdanning utenfor skoleverket. Alle elever har rett på en kvalifisert lærer.

Det er på tide å stå på kravene og ta denne kampen på tross av trange økonomiske rammer i kommunesektoren. Hvis ikke kommunene har råd, forventer vi at statlige myndigheter griper inn i lønnsoppgjøret, og gjør betydelige grep for å gjenopprette en konkurransedyktig lønn for lærere i skoleverket. Det er lærernes tur nå!

Les også

Kjære direktør oppvekst i Sarpsborg kommune!

Les også

Kritiserer proppfulle busser: – Det drives transport som ikke er forsvarlig

Les også

Én sjanse til å gjøre alt rett ved åpning av barnehager og skoler

Les også

Hjemmeskole er nytt for alle

Les også

«Det er vanskelig å se noen effekt av å slå sammen Jelsnes og Kurland barneskole»

Kommentarer til denne saken