Engasjementet til nordmenn som vil hjelpe bønder med våronna i disse koronatider, forteller meg at folk ser verdien av at vi produserer egen mat her i landet.

Tørkesommeren 2018 opplevde jeg at mange ville bidra på ulikt vis for å hjelpe bønder i utfordrende tider. Sånn er det nå også. Flere har opprettet Facebook-grupper der de som vil bidra kan melde seg, og vi i Bondelaget blir kontaktet av folk i alle aldersgrupper som sier de gjerne vil ta i et tak på gårder rundt om i landet. Til alle dere vil jeg si: Tusen takk for at dere vil ta i et tak!

Vi står ved inngangen til den viktigste og mest arbeidsintensive tiden på året for bonden. Å komme i gang med våronna er viktig fordi det vi gjør nå, enten det er på jordene, i gartneriene eller i fjøset, legger grunnlaget for hva vi kan spise til sommeren, høsten og vinteren. Vil du ha ferske grønnsaker til sommeren eller gulrøtter til høsten, må det plantes og sås de nærmeste ukene. Og for at julemiddagen skal bli komplett må kålrota og potetene i jorda til rett tid.

Å planlegge langsiktig og tenke sesong er naturlig for bønder. I alle tider har vi sådd for så å høste. Dette har ikke forandret seg med årene. Vi må ut på jordene skal det bli mat til høsten.

Våronna kan ikke vente til vi har fått koronaviruset under kontroll. Våren er her nå.

Bønder lever tett på naturen og ofte på dens premisser. Uår, klimaendringer og uvær har stor betydning for matproduksjonen. Nå setter koronaviruset hele landet og også landbruket på prøve. Dette viser hvor sårbare vi er og er en påminnelse om viktigheten av å ha matproduksjon i Norge, og ikke minst bønder som gjør jobben.

Uten en høy grad av selvforsyning er vi veldig sårbare. I dag produserer vi 45 prosent av egen mat, resten importerer vi. Usikkerheten med koronaviruset rammer ikke bare Norge, men også landene vi importerer mat og råvarer fra. Importert mat er ikke noen selvfølge

Jeg tror flere nordmenn nå ser viktigheten av å ha egen matvareberedskap, og jeg håper politikerne følger opp og prioriterer dette.

Ingen vet hvor lenge koronasituasjonen vil prege landet, arbeidslivet og hverdagslivene våre. Nå må vi bruke alle de ressursene vi har i landet. Spesielt grøntnæringa trenger arbeidskraft og landbruket kan tilby arbeidsplasser i en vanskelig situasjon for svært mange. Vi trenger å få på plass løsninger raskt, for å ha nok og kompetent arbeidskraft slik at vi får produsert mat.

I en krise må vi tenke nytt om hvordan vi kan bruke ressursene både i arbeidsstokken og i landet vårt. Norges Bondelag jobber med å få på plass flere løsninger for å sikre at mange nok kan bidra som bruk av permitterte og økt fleksibilitet for bruk av utenlandske sesongarbeidere, gitt at alle smittetiltak er i orden. Det må legges til rette slik at det faktisk blir en realitet.

Nå er det viktig at vi bønder holder oss friske slik at vi klarer å opprettholde matproduksjonen og at vi får den arbeidskraften som trengs for å få jobben gjort. Takk til alle dere som vil ta i et tak. Når alle bidrar, blir det til den nasjonale dugnaden landet nå trenger.