Utfordrende tider for fotballen - da får ungdomstrenerne krisehjelp

I disse koronatider med begrensede muligheter for trening, inviterer NFF Østfold tirsdag til digitalt trenerforum for ungdomstrenere. – Vi har blant annet fått med oss trenere i FFKs utviklingsavdelingen, som kan dele av sin erfaring nærmest som litt krisehjelp, sier Harry Hansen – spillerutvikler i NFF Østfold.