Gå til sidens hovedinnhold

Utfordrer varaordføreren – vil ha Navestad – Berg Søndre ut av arealplanen

Artikkelen er over 1 år gammel

35 beboere på Navestad utfordrer nå varaordføreren fra Senterpartiet. De vil at hele utbyggingen av det ferdigregulerte området Navestad – Berg Søndre, blir tatt ut av arealplanen.

For abonnenter

Den betente striden om utbyggingen på Navestad tar stadig nye former. Den ene parten forsøker seg med nye veiløsninger, mens den andre viser til koronakrisen, matmangel og nedbygging av dyrket mark.

Eiendomsgrensene

Detaljreguleringsplanen Navestad – Berg Søndre ble vedtatt av bystyret for nesten to år siden, og har også vært til klagebehandling hos Fylkesmannen. Men reguleringsplanen ble vedtatt uten at utbyggerne – Sarpsborg kommune og Sarpsborg Bygg og Eiendomsutvikling – hadde kontroll på eiendomsgrensene i Delåsveien der innkjøringen til det nye boligfeltet skal være. Det har ført til at det kan ta flere år før en får en endelig avklaring på dette, og rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen sier at Delåsveien må være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse til boligene. Dermed har verken kommunen eller Sarpsborg Bygg og Eiendomsutvikling kunnet komme i gang med utbyggingen.

Privat vei

For å finne en midlertidig løsning på den fastlåste situasjonen og for å komme inn til sin del av området, har Sarpsborg Bygg og Eiendomsutvikling søkt om en endring av reguleringsplanene i området for å kunne bygge en permanent privat vei gjennom idrettsanlegget til Navestad IF. Om dette lar seg gjøre er ikke avklart.

Den delen av utbyggingen som Sarpsborg Bygg og Eiendomsutvikling skal stå for, har fått navnet Navestad Tunet og skal etter planen bestå av 96 boenheter.

Utfordrer varaordføreren

Etter at dette plangrepet fra utbyggerne ble kjent, har 35 av beboerne i området sendt et innspill til rulleringen av kommuneplanens arealdel – arealplanen, der de ber om at hele det regulerte området blir tatt ut av arealplanen. Innspillet er sendt direkte til varaordfører Henriette Gausdal Pedersen og er en direkte utfordring til henne som Senterpartipolitiker. De 35 beboerne peker på at store deler av det regulerte området er dyrket eller dyrkbar mark.

– Når vi nå gjennomlever en global helsekrise med hittil ukjente konsekvenser, mener vi at kommunen er forpliktet til å ta de nødvendige skritt for blant annet å sikre befolkningen mot en framtidig mangel på mat, skriver beboerne i innspillet.

Kommunen som eier

Det er i første rekke den delen av området i reguleringsplanen som kommunen selv eier og som skal legges ut til 50 eneboligtomter, beboerne mener må tas ut av arealplanen.

– Vi er klar over at området ligger under vedtatt detaljreguleringsplan. Dette bør ikke hindre kommunen i å verne sin egen dyrket mark, sier de i innspillet.

I tillegg mener beboerne at også området som Sarpsborg Bygg og Eiendomsutvikling skal bygge ut bør vurderes å bli tatt ut av arealplanen da dette hovedsakelig er dyrket mark.

På overtid

Innspillet er sendt direkte til Henriette Gausdal Pedersen som ikke bare er varaordfører og Senterpartipolitiker, hun er også saksordfører for arealplanen, og er den som skal legge fram innstillingen når formannskapet får forslaget til første gangs behandling 27. august. Innspillet er også sendt som kopi til planavdelingen som arbeider med arealplanen.

Fristen for å komme med innspill gikk egentlig ut 5. februar 2018, men den siste tiden har det kommet flere innspill som ikke er avvist.

Les også

Vil bygge vei gjennom Navestads klubbhus for å komme til boligfelt

Les også

Jordskifteretten neste for Navestad-utbyggingen

Les også

Ny stor eiendom på Navestad kan bli boligutbyggingsområde

Les også

Kaotiske og uavklarte eiendomsforhold gir igjen full stopp på Navestad

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.