Etter en markant økning i antallet som har mistet livet i trafikken i år, tar Utrykningspolitiet grep. De setter blant annet av mer ressurser langs veiene.

72 døde på norske veier

Så langt i 2022 har 72 personer mistet livet i trafikken. Det er en markant økning sammenlignet med fjorårets første sju måneder da 40 personer omkom i trafikken.

– Vi ser på denne utviklingen med bekymring, sier UP-sjef Knut Smedsrud i en pressemelding.

Derfor setter Utrykningspolitiet (UP) nå av mer ressurser for å bidra til mer synlig politi på veiene. I tillegg er det bestemt at politiets sommeraksjon, Aksjon grønne veier, skal vare fram til utgangen av august.

Blant annet er tjenestepersoner fra UP ute på veiene for å gjennomføre kontroller. Bare i Sarpsborg har hele 25 bilførere blitt bøtelagt i løpet av dagen i dag, torsdag. I morges stilte UP-tjenestepersoner seg opp med laseren i Stasjonsveien i Skjeberg. Her ble hele 18 førere ilagt forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Den høyeste målte hastigheten under denne kontrollen var 75 kilometer i timen i 50-sonen.

Førerkortløs mann råkjørte

Tidlig på ettermiddagen tok tjenestepersoner fra Utrykningspolitiet nok en gang oppstilling på en strekning hvor de av erfaring vet at bilister har en tendens til å tråkke for hardt på gasspedalen, denne gang fylkesvei 115 Svinndalveien ved Kjerringåsen. Her fikk sju bilførere hver sitt forenklede forelegg for å ha kjørt for fort. Den høyeste målte hastigheten som ble målt under denne kontrollen var 125 kilometer i timen i 80-sonen. Denne overtredelsen var det ifølge politiet en mann i 20-årene som sto for.

– Mannen hadde heller ikke gyldig førerkort, og det var bruksforbud på bilen, melder Øst politidistrikt på Twitter torsdag ettermiddag.

Mannen er anmeldt for dette.

Men også andre steder i gamle Østfold fylke var det mange bilførere som fikk merke at det svir på pengepungen å tråkke for hardt på gassen.

Like etter klokka 15.00 torsdag ettermiddag avsluttet UP en kontroll i Spydeberg. Her ble det utstedt fem forenklede forelegg på fart.

Tidligere i ettermiddag fikk tre trafikanter hver sitt forelegg for å ha kjørt for fort da UP gjennomførte kontroll i Tomter i Indre Østfold.

Alle var edru i Moss

Dessuten har UP også vært flere steder i Moss i løpet av torsdagen for å kontrollere trafikantene der. Den ene kontrollen fant sted i Vogts gate. Her ble det utstedt 14 forenklede forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring. I tillegg var det en fører som ikke ville vedta forelegg, og vedkommende blir da i stedet anmeldt for bruk av mobiltelefon under kjøring.

UP var tidligere torsdag også tilstede i Ryggeveien i Moss, der de hadde fokus på rus. Til alt hell var bilistene som ble kontrollert edru.

– UP har avholdt kontroll i Ryggeveien med fokus på kjøring i påvirket tilstand. 70 førere ble kontrollert, ingen ble ilagt reaksjoner, melder Øst politidistrikt på Twitter.

Håpet er at politiets tilstedeværelse på utsatte veistrekninger skal få folk til å senke farten og tenke mer på trafikksikkerhet.

Rus medvirkende årsak

–I tillegg til synlig politi på veinettet, er det også sørget for at flere fotobokser er aktive, sier Smedsrud.

UPs halvårsstatistikk viser at over 155 millioner kjøretøy er kontrollert og det er utstedt mer enn 48.000 forenklede forelegg. Dette er en betydelig økning sammenlignet med fjoråret. Forskning og analyser tyder på at rus er en medvirkende årsak til 25 prosent av dødsulykkene, mens høy fart er en medvirkende årsak til 35 prosent, uoppmerksomhet/distraksjon er tilsvarende.

– Det viktigste vi kan gjøre nå er å fortsette med det vi vet virker, nemlig å kontrollere fart, rus og uoppmerksomhet, sier Smedsrud.