Gå til sidens hovedinnhold

Utslippene må kuttes dramatisk!

Artikkelen er over 1 år gammel

Klimamålet Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ifølge oppslag i Dagsavisa den 27.11 og i andre medier, må verdens CO2-utslipp slutte å øke og i stedet reduseres kraftig, hvis vi skal nå målet om å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader. Dette fastslår FN.

I en ny rapport fra FNs miljøprogram (UNEP) er konklusjonen den at utslippene må kuttes med 7,6 prosent hvert år fram mot år 2030 hvis målet skal nås. UNEP erkjenner at det så langt ikke er noe som tyder på at de globale klimautslippene vil passere toppen og begynne å falle de nærmeste åra. Hetebølger, ekstremvær, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og stigende havnivå ventes å bli noen av de alvorligste følgende av klimaendringene dette århundre.

Svært mange arter på landjorda og i havet risikerer å bli utryddet når leveforholdene forandrer seg. Matproduksjonen i varme og tørre land blir rammet og et stort antall mennesker kan bli tvunget til å finne nye steder å bo.

Luftfarten er en av formene for transport som vil forårsake store utslipp av CO2.

Jeg tar her med hovedpunktene når det gjelder de globale klimaendringene.

1. Gjennomsnittstemperaturen på jorda ligger nå over nivået på slutten av 1800-tallet. Noen deler av verden opplever raskere temperaturøkning enn andre.

2. Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapte ifølge FNs klimapanel (IPCC).

3. Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2. Metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.

4. Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp av klimagasser fra naturlige kilder.

5. Økende temperatur på jorda fører til stigende havnivåer, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder risikerer å bli oversvømt, og verdens matproduksjon kan bli truet.

6. Klimaendringene ventes å bli mer omfattende i takt med utslippene av klimagasser. Til tross for mangeårig politiske diskusjoner og satsing på fornybar energi, har de globale utslippene fortsatt å øke.

Det blir pekt på i FNs miljøprogram at luftfarten er en av formene for transport som vil forårsake store utslipp av CO2. Er det ikke nå på tide at Bane NOR våkner opp og begynner å se konsekvensene av sine forslag til transportløsninger for Østfold som framtvinger flytransport og bruk av Gardermoen som terminal for å komme sydover til Europa.

UNEP bekrefter dermed at det er viktig nå det settes i gang en samhandling mellom NHO Viken og Sarpsborg kommune for å drøfte den aktuelle situasjonen. Sentralt her vil stå samhandlingen med Sverige med sikte på en tilkobling til en høyhastighetsbane sydover til Europa.

Kommentarer til denne saken