Klimautslippene øker, kloden blir varmere, flere er på flukt fordi det ikke er mulig å bo i eget hjem lengre. Det er alvorlige klimautfordringer vi står overfor, og det krever ikke bare ambisiøse målsettinger, men også gjennomføringskraft.

Viken KrF må gå foran for å kutte utslipp. Mange av redskapene for å få dette til ligger i fylkespolitikken. Hvis vi skal få frem nye løsninger og teknologi må vi tørre å sette krav som gjør at det lønner seg å tenke nytt og klimavennlig.

Det nye fylket vil handle varer og tjenester for flere millioner kroner. Vi må sette miljøkrav i alle disse innkjøpene. Går vi ikke foran kan vi ikke forvente at næringsliv og privatpersoner gjør det samme. Når vi skal bygge nye bygg må det stilles krav om fossilfrie byggeplasser.

Et slikt krav gjør ikke bare at utslippene fra byggeplassene blir lavere, men det blir også avgjørende for bedriftene å kunne tilby fossilfrie byggeplasser for å få anbudet. Slik gjør vi fossilfrie byggeplasser til det nye normale, og den nye standarden som bør gjelde i alle prosjekter i hele landet.

Vi vil bygge ut et sømløst og effektivt kollektivtilbud i hele fylket, slik at folk slipper å kjøre bil. Vi mener at det bør stilles krav om at all kollektivtransport skal på miljøvennlig drivstoff.

Viken har mange fantastiske og innovative bedrifter. I vårt fylke skapes ny og spennende teknologi, som vil bidra til å ta oss over i fornybarsamfunnet. Denne utviklingen vil vi styrke, gjennom å bruke innovasjonsmidler til å skape nye grønne arbeidsplasser og bidra til omstilling i næringslivet.

Klimakrisen er vår tids største krise. Vi kan ikke overlate til fremtidige generasjoner å rydde opp i et problem som vi mennesker selv har skapt. Vi må kutte i utslippene våre, og vi må gjøre det nå.

Viken KrF vil gå i front for å sikre klimavennlige løsninger for hele fylket, for vår felles framtid.