Hovedformålet er å gi regjeringen grunnlag for å ta stilling til om det bør avsettes areal for en tredje rullebane på Oslo lufthavn, opplyser Samferdselsdepartementet.

Utvalget skal også se på hvilken rolle lufthavnene Rygge og Torp bør spille.

Nye null- og lavutslippsløsninger innen luftfarten og endringer i reisebehov og reisemønstre er blant det som gjør det aktuelt med utredningen, ifølge samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Utvalget legger fram sin rapport senest sommeren 2024.

En eventuell utvidelse av Oslo lufthavn har vært diskutert i en årrekke. Avinor har tidligere ment at det vil være behov for en ny rullebane på Oslo lufthavn innen 2030. En rekke partier har vært motstandere av dette.

I 2019 stemte Arbeiderpartiet og de daværende regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF mot et forslag fra SV, MDG og Sp om å skrinlegge planene for en tredje rullebane.

I 2021 sa Nygård at regjeringen ønsket at et utvalg skal se på om det bør bygges en tredje rullebane på Oslo lufthavn, eller om Rygge i Moss bør tas i bruk som en avlastningsflyplass.

Både SAS og Widerøe sa i mars i år til Dagsavisen at de ikke ser noe behov for en tredje rullebane i dag. Daværende Norwegian-sjef Bjørn Kjos sa i 2016 at det ikke ville bli behov for en tredje rullebane på Gardermoen dersom flypassasjeravgiften ble opprettholdt.

(©NTB)