Nå er vi mange som senker skuldrene etter en kaotisk vår. Vi skal være takknemlige for dyktige politikere i regjering og Storting som sammen har jobbet for gode tiltak for at vi skal komme oss gjennom krisen. Imidlertid vil NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo sammen understreke at krisen i næringslivet fortsatt er svært alvorlig. Ett svært viktig tiltak gjenstår. Kjære politikere: Utvid permitteringsordningen til 52 uker!

Dersom dette ikke kommer på plass raskt, frykter vi at sommeren 2020 blir stående som oppsigelsessommeren. Det må vi gjøre alt vi kan for å unngå. Permitteringsperioden har vært utvidet til 52 uker tidligere, som etter oljeprisfallet. Det er gode grunner til å gjøre det samme i den situasjonen vi står i nå.

Politikerne våre har vært raske på ballen under koronakrisen og iverksatt mange tiltak som har vært til god hjelp for bedriftene. Det er vi takknemlige for. Det har gjort det mulig for mange bedrifter å holde hjulene i gang. Dermed har flere arbeidstakere stått i jobb og unngått permittering. Det er bra. Men utfordringene er ikke over. Mange bedrifter i vår region trenger litt mer tid for å hente seg inn igjen. Reiselivsnæringen er et opplagt eksempel på bedrifter som har behov for utvidelse av permitteringsperioden. Kongsbergindustrien er et annet eksempel. Med andre ord, dette er viktig for bedrifter i alle kanter av vår region.

Ifølge NHOs siste medlemsundersøkelse svarte halvparten av respondentene som har permittert ansatte i Viken at de tror over halvparten av de permitterte kan kommer tilbake grunnet økt arbeidsmengde de neste seks månedene. Seks av ti svarte det samme når det ble spurt om tilsvarende innenfor 12 måneder. Disse tallene viser hvorfor det er viktig å utvide permitteringsperioden.

Mange permitterte har sannsynligvis en jobb å komme tilbake til i bedriften, men etter at dagens permitteringsperiode har utløpt. Da er vi som samfunn bedre tjent med å utvide permitteringstiden, enn at disse arbeidstakerne skal risikere oppsigelse. Det hjelper heller ikke bedriftene å si opp ansatte, for så å måtte ansatte nye medarbeidere når arbeidsmengden tar seg opp igjen. Oppsigelsesprosesser er belastende for både bedrifter og ansatte, det krever tid og store ressurser. Samtidig er rekrutteringsprosesser når aktiviteten tar seg opp, tilsvarende kostnads- og ressurskrevende.

Her må stortingsbenkene i Viken og Oslo på banen. Derfor har vi sendt dem et brev om dette, men gjentar oppfordringen her: Jobb sammen for å utvide permitteringstiden til 52 uker. Når det er på plass, unner vi dere en velfortjent sommerferie.