Denne uka ble det klart at regjeringen foreslår å utvide strømstøtten. Tidligere har nordmenn kun fått strømstøtte for helårsboliger, fritidsboliger har ikke vært omfattet av ordningen. Det kan det bli en endring på nå.

Unntatt de som flyttet i 2022, kan personer som bor fast på hytta nå ha rett på samme strømstøtte som andre husholdninger. Dette gjelder om lag 10.000 nordmenn.

I Sarpsborg er det derimot ikke mange som kan glede seg over strømstøtte-endringen. Det er nemlig ikke lov til å bo fast på hytta gjennom hele året.

Må søke

For å kunne bo fast på hytta i Sarpsborg, må du søke om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig.

– En slik bruksendring vil som oftest utløse søknad om dispensasjon - da det ikke er tillatt med nye boliger i områdene fritidsboligene ligger. Det er kun i Kvastebyen en bruksendring kan vurderes uten dispensasjonsbehandling, opplyser Sarpsborg kommune på sine nettsider.

For å få godkjent bruksendring, må fritidseiendommen i tillegg oppfylle de samme tekniske kravene som gjelder for boliger.

– Det kan som hovedregel ikke forventes å få dispensasjon for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig. Dersom man får en slik tillatelse innenfor kystsonen, vil imidlertid boplikten slå inn.