Sarpsborg Arbeiderblad har et stort oppslag 29. mars - under tittelen «Sarpsborg er verst i Norge». Artikkelen bygger på en rapport fra SSB hvor Sarpsborg kommune topper listen over de byer i Norge som har flest barn i lavinntektsfamilier. Det er familier med innvandrerbakgrunn som kommer verst ut.

Sarpsborg ligger med 19,1 prosent av barn i husholdninger med lavlønn. Dette er langt over landsgjennomsnittet som er på 11,7 prosent.

Det som har vært utslagsgivende for Sarpsborg del er at integreringstilbudet som har vært særlig aktuelt for kommuner nordpå, i etterkant har åpnet for andre bosettingsvalg sørover, og ikke minst til Sarpsborg med kort vei til Oslo og Sverige. Vi har over tid også sett at en del med innvandrerbakgrunn har bosatt seg i Østre bydel.

Jeg har vært opptatt av et utviklingssterkt sentrum i vår kommune i flere år. Rapporten fra Asplan Viak av 25.5 2013 har følgende konklusjon: I sammenheng med gjennomføringen av bypakka Sarpsborg, er det viktig å få igangsatt en særskilt planvurdering av Østre bydel. Utredningen bør gi rammer og retningslinjer for hvordan Østre bydel skal utvikle over tid med sikte på kvalitet i byrommet, herunder tilrettelagte møteplasser, grøntarealer og lekeplasser.

Les også

– Vi må sørge for at dagens fattige barn og unge ikke blir morgendagens fattige voksne

Rapporten - Levekår i Sarpsborg 2014 - Et verktøy for sosial utjevning - anfører at sone Fram/Grina, eller Østre bydel, scorer lavest på 8 av 10 sosiale indikatorer i kommunen. Disse faktabekreftelser ble også årsaken til at Sentrum Arbeiderpartilag igangsatte Områdeutviklingen av Østre bydel i 2015.

I et oppslag i Sarpsborg Arbeiderblad onsdag 24. februar 2016 hadde jeg dette innlegget: Ved revisjonen av sentrumsplanen 2017-2026 fikk vi med oss beboerne i Østre bydel. Over hundre beboere skrev under på vårt brev av januar 2017 med overskriften Det haster med fornyelse av Østre bydel. Brevet var stilet til Sarpsborg kommune og vi fikk svar tilbake fra vår ordfører Sindre Martinsen-Evje den 13.2.2017 hvor det blant annet heter: Sarpsborg kommune stiller seg svært positivt om grunneierne/beboere tar initiativ til regulering av kvartaler i området. Det er positivt om grunneierne går sammen om å regulere og kommunen ønsker gjerne en dialog om utviklingsønsker.

Les også

– Vi må ta tak i fattigdomsproblematikken

Med referanse til situasjonen og aktuelle hendelser i Østre bydel kommer det i 2018 et stort oppslag i SA fra politiet i Sarpsborg og vår ordfører Sindre Martinsen-Evje. I en høringsuttalelse til sentrumsplanen av 13. mars 2019 blir det på nytt gitt klart uttrykk for et ønske om et områdeløft for Østre bydel.

Hva skjer videre? Planprogrammet for den nye sentrumsplanen ble lagt fram for formannskapet 22. mars 2018 - for nøyaktig 3 år siden. Hele 7 forskjellige planbegreper og 22 forskjellige vedlegg med hensynssoner, er en del av denne planen.

Det er nå hele 6 år siden planarbeidet ble startet opp. Vi håper nå at nødvendige rammeforutsetninger er klare slik at den videre planlegging og utbygging av sentrum kan kommer i gang så snart som mulig!

Les også

Betonghave i kvartal 302

Les også

Over stokk og stein for Bane NOR?

Les også

– Denne «bit for bit»-planleggingen vil rasere byen vår!

Les også

Litt hensyn i den såkalte Kulturbyen Sarpsborg, Langeland!

Les også

Kom utbyggerne i møte!

Les også

– Massiv motstand bør føre til revurdering