Da valglokalene åpnet i Sarpsborg klokka 12.00 søndag, hadde representanter fra Den nordiske motstandsbevegelsen tatt oppstilling utenfor rådhuset i Sarpsborg. Politiet fjernet raskt og udramatisk de ulovlige demonstrantene. Det er usikkert hvor sterkt Den nordiske motstandsbevegelsen, også kjent som Nordfront, står i Norge. NRK kartla i februar i år 30 norske aktivister og nære støttespillere. Hvor mange medlemmer organisasjonen har i Norge er ikke kjent.

Uansett er markeringen utenfor rådhuset søndag en påminnelse om at man ikke skal ta demokratiet for gitt. Å avgi stemme i et valg er vårt mest grunnleggende bidrag i et demokrati. Vi lever i en tid da demokratiet og rettsstaten, slik vi kjenner det i Norge, er truet i andre land. Også i Europa er det statsledere som ønsker å svekke innbyggernes demokratiske rettigheter og diktere domstolene. Gjennom å stemme i årets stortingsvalg er du med på å legitimere demokratiet i vårt land.

De få demonstrantene utenfor valglokalet i sentrum representerer en organisasjon som ønsker å avvikle demokratiet til fordel for et nasjonalsosialistisk samfunn. I sitt politiske manifest heter det at «Ansvarsposisjoner skal tildeles etter kompetanse» og at medier som er imot folkestyret skal kunne forbys. Senest i går la nettstedet ut en sak hvor de viser en gammel tale av Adolf Hitler hvor han sier at «minoriteten alltid må lede majoriteten på rett vei».

Innbyggerne i Sarpsborg kommune har i mindre grad enn landsgjennomsnittet oppsøkt stemmeurnene. Denne gangen håper vi at flere enn vanlig velger å stemme. Den nasjonalsosialistiske markeringen utenfor rådhuset søndag bør være en provoserende vekker: Ikke ta demokratiet for gitt!