Flere sarpinger stemmer tidligere

Både antall forhåndsstemmer og stemmer fra søndagen viser god økning i oppmøte fra sarpingene. Valgansvarlig Ida Odsæter tør likevel ikke å juble for tidlig.