– Innvandrere må ta større ansvar selv. Ikke bare sitte hjemme og tenke «hva kan jeg få?»

Integreringsildsjel Ziba Amind reagerer sterkt på at lederen av den albanske foreningen sier de ikke har nok informasjon opp mot valget.