– Vi har hele tiden hatt et ønske om å sikre et så bredt flertall som mulig, og derfor er vi svært fornøyd med dette, sier Sarpsborg Ap-leder Fredrik Waagen Bjørnebekk.

Tirsdag feiret han og partilederne Kristine Gustavsen (SV), Liv Tveter (Sp), Ståle Solberg (KrF) og Frank Vigart Eriksen (MDG) fireårsavtalen de har inngått med kake på rådhuset.

Dette er avtalen

Avtalene de fem partiene imellom er som følger for de kommende fire årene:

  • De rødgrønne – Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti – inngår en politisk samarbeidsavtale. Denne samsvarer langt på vei med punktene i det politiske manifestet partiene har forankret sammen med LO, hvor det blant annet legges vekt på at oppvekst, helse og omsorgstjenester skal prioriteres i den kommende perioden.
  • Det inngås valgteknisk samarbeid mellom de rødgrønne og Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne. Det betyr at de fem har forhandlet om posisjoner i utvalg og komiteer de siste dagene. Der hvor det er 11 medlemmer, blir styrkeforholdet nå 7–4 mellom de fem samarbeidspartiene og de borgerlige. der hvor det er fem medlemmer er fortsatt styrkeforholdet 3–2 i rødgrønn favør.
  • De fem partiene skal også ha felles gruppemøter i forkant av komité og utvalgsmøter.
  • KrF blir med på utarbeidelsen av et felles budsjettforslag med de rødgrønne. MDG kommer til å levere eget budsjettforslag.

For KrFs del innebærer dette altså et markant retningsskifte i forhold til de siste periodene. KrF-leder Ståle Solberg medgir at han i perioden som snart er over ikke har følt seg trygg på budsjettforslagene til Høyre og Frp, og at også de to partienes interne uenighet om eksempelvis nedleggelse av grendeskoler har gjort ham usikker

– Så har vi også sett at vårt budsjettforslag langt på vei samsvarer med de rødgrønnes. Så dette føles nok tryggere, ja.

MDG fornøyd

Samarbeid

  • De rødgrønne i Ap, Sp og SV fikk henholdsvis 50,5, 3,7 og 1,8 prosent av stemmene ved valget.
  • I den kommende perioden inngår de en avtale med KrF og MDG, noe som til sammen gir 28 av 43 representanter.

For Miljøpartiet De Grønnes del har forhandlingene ført til at MDG får fast plass i komité for samfunnsutvikling, samt varaplass i utvalg for landbruk og teknikk og komité for tjenesteutvikling.

MDG-topp Frank Vigart Eriksen håper deltagelsen på gruppemøtene i forkant av utvalgsmøtene gir økt innflytelse.

– Da har vi sjansen til å påvirke sakene tidligere i prosessen, og det øker vår sjanse til å få gjennomslag, tror Eriksen som mener avtaleformen som nå benyttes fortsatt sikrer MDGs uavhengighet.