De fem viktigste sakene for Arbeiderpartiet

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

1. Vekst for alle

Ap vil skape et samfunn der alle har like muligheter. Vi vil skape et inkluderende samfunn, som gir økt livskvalitet for alle; et samfunn med små forskjeller gir store muligheter. Arbeid til alle har alltid vært en fanesak for oss. Sarpsborg har en gunstig beliggenhet, både i Østfold og nasjonalt og internasjonalt, som vi må utnytte for å tiltrekke et variert næringsliv med et bredt utvalg av arbeidsplasser, og ved tilrettelegging for nye boliger og flere innbyggere.

2. Barn og unge

Vi vil at barn og unge skal lykkes i Sarpsborg. Derfor vil vi fortsette å heve kvaliteten i skoler og barnehager. Den viktigste ressursen er de ansatte. Trygge og gode oppvekstsvilkår skapes gjennom kompetente lærere, barnehagelærere, assistenter og andre medarbeidere. Det læreren gjør i klasserommet er avgjørende for hva elevene lærer, og hvordan de kvalifiserer seg for arbeidslivet og tar ansvar for egne liv. Ap vil derfor fortsette å satse på etter- og videreutdanning av lærerne. Tidlig innsats skal prioriteres. Vi vil innføre et lese-, skrive- og regneløfte som innebærer å sørge for at elever som har utfordringer med grunnleggende ferdigheter etter tester fra 2. trinn og oppover får tilrettelagt opplæring i lesing, skriving og regning. Tilbudet om leksehjelp bør videreutvikles og forbedres. For å sørge for konsentrasjon og godt læringsmiljø bør det serveres frukt på ungdomsskolene. Ap anerkjenner nærskolenes betydning for elevene og lokalmiljøet, og var først ute med å slå fast at grendeskolene skal leve videre.

3. Eldreomsorg

Ap har de siste årene stått for tidenes utbygging av eldreomsorgen i Sarpsborg. Vi vil fortsette å bygge, slik at alle som trenger det får plass i sykehjem eller bofellesskap, og slik at de som ønsker det får enerom. Samtidig vil de aller fleste av oss helst bo hjemme. Vi vil derfor fortsette å bygge ut gode hjemmetjenester, med kvalitetsheving og moderne velferdsteknologi. Alle skal få den hjelp de trenger der de er.

4. Samferdsel

Det er nødvendig å bygge ut veisystemene våre. Vi må sørge for økt framkommelighet for kollektivtransport og sykkel. Ny bru over fossen med firefeltsvei til Donderen har topp prioritet.

5.Framtidsrettet samfunnsutvikling

Sarpsborg skal ha et variert og rikt kultur- og idrettsliv, der det stimuleres til frivillighet i lag og foreninger. Tusenårsjubileet skal samle oss og gjøre sarpingene enda stoltere av vår kulturarv og identitet. Sarpsborg skal være en grønn, miljøvennlig og trivelig kommune å bo i, og vi vil ta ansvar i kampen mot klimaendringene. Vi er stolte av byens nye amfi i Kulåsparken og vår innsats for å bevare Sarpsborgmarka. Nå vil vi videre, og arbeider med å forbedre bademulighetene i Tunevannet og Isesjø. Vi sier nei til frislipp av søndagsåpne butikker.

Listekandidatene

1.Sindre Martinsen-Evje, (1981)

2.Linda Marie Engsmyr,(1972

3.Svein Larsen, (1959)

4.Elise Waagen, (1990)

5. Tor Egil Brusevold, (1957)

6. Trine Jørgensen, (1963)

7. Fredrik Bjørnebekk, (1990)

8. Therese Thorbjørnsen, (1984)

9. Kenan Santic, (1995)

10. Grethe-Lise L. Ingerø, (1958)

11. Chiga B. Nyamugira, (1981)

12. Sofie T. Lyshagen, (1993)

13. Stig Aimar Hansen, (1966)

14. Christin K. Hansen, (1968)

15. Stian Jensen, (1997)

16. Kjersti Tharaldsen, (1946)

17. Steinar Haakenstad, (1954)

18. Line Olsen, (1964)

19. Nils Jørgen Derbakk, (1977)

20. Lisbeth Nesteng, (1949)

21. Per Hugo Samuelsen, (1957)

22. Pia Viken Kristiansen, (1988)

23. Jørund A. Wangberg, (1967)

24. Naima A. Alasow, (1997)

25. Thor Ragnar Pinaas, (1953)

26. Solbjørg Lervik, (1942)

27. Finn Arne Solberg, (1961)

28. Kristine O. Andersen, (1979)

29. Klaus Lintho, (1988)

30. Charlotte Sørensen, (1970)

31. Arild Karlsen, (1947)

32. Linda M. Halvorsrød, (1974)

33. Thorbjørn Olsen, (1946)

34. Inger-Johanne Fjeldbraaten, (1946)

35. Pètur Halldorsson, (1956)

36. Lisbeth Bakke, (1972)

37. Einar Ragnli Lunde, (1950)

38. Margit K. Axelsen, (1996)

39. Tore Roger Andresen, (1942)

40. Karin Korneliussen, (1949)

41. Ronny Andre Øksnes, (1971)

42. Eva Kristin Yssen, (1967)

43. Kai Oddvar Hornslien, (1962)

44. Elisabeth Hatlem-Eriksson, (1981)

45. Åge Willy Elstrøm, (1944)

46. Hannah Kardoley, (1997)

47. Steinar Bodal, (1944)

48. Brit-Elen Myrvang, (1956)

49. Christer Solheim Ryen (1974)

Artikkeltags