Dette er de fem viktigste sakene for Frp

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

1. En god skole

Sarpsborg Frp har ett mantra, og det er «Det viktigste først», og å skape en god skole mener jeg er kommunens viktigste ansvar. Barn og unge er Sarpsborgs fremtid. Jeg er derfor beredt til å foreta tøffe prioriteringer i kommunen vår for å skape en bedre skole gjennom å styrke lærerne, ruste opp skolebyggene og løfte innholdet i skolen. Det vil styrke vår attraktivitet som kommune, men viktigst av alt ruste våre barn og unge for arbeidsliv og samfunnsliv.

2. Helse- og omsorg

Jeg mener det bare skulle mangle at alle våre innbyggere, barn, unge, voksne og gamle, får gode helse og omsorgstjenester i Sarpsborg. Det handler om deltakelse i arbeidsliv for personer i arbeid, det handler om verdighet for våre eldre og mulighet til å få en så normal hverdag som mulig for syke barn og unge. Sarpsborg Frp vil kjempe for å redusere og på sikt fjerne dobbeltrom på sykehjemmene og bygge flere sykehjemsplasser. Vi vil styrke legevaktstjenesten, og gjøre nødvendige løft i skolehelsetjenesten og helsestasjonene .

3. Arbeid og bolig

Når byråkratiet og inngrodde systemer får komme i veien for nye muligheter, nye ideer eller smartere løsninger for enkeltpersoner eller bedrifter, bobler irritasjonen i meg. Jeg mener at Sarpsborg har et stort, ubrukt potensiale for større næringsutvikling og befolkningsvekst. Vi har by og bygd, kyst og landbruk. Vi har nærhet til Oslo og Sverige. Likevel kommer vi på 156. plass i kommune-NM! For å utnytte vårt potensial må det gå raskere å regulere tomter. Sarpsborg har den høyeste eiendomsskatten for næring som i følge lovverket en kommune kan ha – det vil jeg få en forandring på.

4. Samferdsel

Frp er det eneste partiet som kjemper mot bompenger i Sarpsborg. Bompenger er en ineffektiv måte å finansiere nye veier på, og vil koste vanlige familier horrible summer. Jeg ønsker meg et levende sentrum. Vi ønsker rett linje på jernbanestrekningen Oslo – Halden, med ny jernbanestasjon på Rolvsøy, og beholde dagens trase mellom Sarpsborg og Fredrikstad som tilførselsbane. Dette vil korte reisetiden betraktelig, ikke minst for pendlere, og vil være en mer troverdig konkurrent til bilen enn den løsningen som nå foreligger. Vi vil jobbe for å få satt fart på arbeidene med ny Sarpsbru.

5. Frivillighet

Uten frivillighet stopper Norge opp. Vi har mange ildsjeler og personer som stiller opp som trenere for fotballag, kjører og henter eldre slik at de får kommet seg til butikken, frivillige som arbeider for en bedre verden også utenfor Norges grenser – alt dette skaper fellesskap og en bedre hverdag for så mange. Innen kultur vil jeg prioritere barn og ungdom, og aktiviteter for dem. Da er frivillige som stiller opp helt avgjørende.

Listekandidatene

1. Stein Erik Westlie, (1958)

2. Kai Roger Hagen, (1972)

3. Julia S. M. Brännström Nordtug, (1991)

4. Rolf Agnalt, (1961)

5. Heidi Liljan Næss, (1958)

6. Lisbeth Yvonne Sælid, (1963)

7. Unni Blakkestad, (1964)

8. Rudi Jensen, (1963)

9. Andreas Brännström, (1994)

10. Arne Ingvald Hansen, (1943)

11. Marthe Solberg, (1996)

12. Stefan Tørresvoll, (1969)

13. Jan Riis, (1942)

14. Weronica Fjelldal, (1987)

15. Louise Haugland, (1989)

16. Beate Desirée Vestli, (1982)

17. Bjarne Gundersen, (1964)

18. Magnus Klingenberg, (1961)

19. Andrew Backe-Storløkken, (1967)

20. Jan M. Engebretsen, (1972)

21. Kari Skogli, (1950)

22. Simon Johansen, (1996)

23. Irene Tørresvoll, (1937)

24. Jan Ellesøe, (1955)

Artikkeltags