Dette er de fem viktigste sakene for Høyre

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

1. Kunnskap i skolen

I Sarpsborg er andelen elever som gjennomfører og består videregående skole lav. Årsakene kan naturligvis være flere, men vi vet at elever som går ut av grunnskolen uten å ha grunnleggende faglige kunnskaper får problemer med å gjennomføre videregående opplæring. Kravet til kompetanse fra arbeidslivet gjør at mange av disse blir stående utenfor arbeidslivet og det skaper klasseskille. Det er kommunens ansvar at elevene lærer det de skal på skolen. Det betyr at elever som har faglige utfordringer må fanges opp tidlig og få hjelp til å mestre fagene. Etter Høyres mening dreier ikke dette seg om bare penger, men om en skole hvor målet er at elevene lærer det de skal og at tiltakene er en konsekvens av målet.

2. Miljø

Å løse de store klimaendringene vi står ovenfor i dag er både en global, nasjonal og lokal utfordring. Vi har et ansvar for å bidra til at våre barn og barnebarn kan bo i et samfunn som er i like godt eller bedre stand enn vi mottok den. Vi vil at Sarpsborg skal være en foregangskommune i miljøfremmende tiltak.

3. Omsorgstjenester

Vi vil at våre innbyggere skal oppleve tilhørighet, trygghet og inkludering uansett livssituasjon. Retten til å bestemme over eget liv og ta egne valg er nødvendig for at de kommunale tjenestene skal oppleves som god. Alle som ønsker enkeltrom på omsorgs- og sykehjem skal får det, fordi de har rett på et privatliv. Vi er ulike, noen synes det er helt greit å ha kontakt med forskjellige assistenter, hjemmehjelper og lignende. For andre er det viktig med få og faste personer som bistår, derfor vil vi legge til rette for at den enkelte skal kunne velge det tilbudet som passer best.

4. Flere arbeidsplasser

Vi vil at flere skal bosette seg i Sarpsborg fordi det er grunnlaget for vår velferd og da trenger vi flere arbeidsplasser. Kommunen må bidra ved legge til rette for gode møteplasser mellom kommunen, næringslivet og kompetansemiljøer slik som høyskolen. Kommunen må på den ene siden være en døråpner, på den andre siden må kommunen sørge for å fjerne hindre for nyetablering og vekst. Eiendomsskatten på næring er et slikt hinder. Kommunen må i sin kontakt med næringslivet oppleves som effektiv, ubyråkratisk og løsningsorientert innenfor regelverket.

5. Kultur og idrett

Idrett og fysisk aktivitet har en stor egenverdi og bidrar til samhold, stolthet og bedre helse blant befolkningen. Idrett og kultur kan ikke settes opp mot hverandre fordi de fyller ulike behov i Sarpsborg samfunnet. Både kulturen og idretten har behov for lokaler og anlegg som kommunen må være en del av, men vi mener at de i større grad skal realiseres i samarbeid med private. Det er viktig med en stor andel av frivillighet fordi det øker eierskapet og gjør det mulig med stor aktivitet.

Listetoppene

1. Ann-Hege Indrevoll, (1969)

2. Harald Rønneberg, (1950)

3. Marit Kildedal, (1965)

4. Bujar Shala, (1982)

5. Gøril Eilertsen, (1960)

6. Steven Skjekkeland, (1957)

7. Anne Løkkeberg, (1978)

8. Pål Marthinsen, (1969)

9. Grete Moræus Stray, (1942)

10. Håvard Frisell, (1965)

11. Karoline Veiden, (1997)

12. Anna Wanecka, (1977)

13. Per Gunnar Stordal, (1966)

14. Anne Marthe Westgaard, (1975)

15. Hans G. Strømsæther, (1935)

16. Ann Helen Lomsdalen, (1963)

17. Anne Thorbjørnsen, (1950)

18. Leif Nyland, (1950)

19. Glenn Løvli Fredriksen, (1970)

20. Åse Johanne Aasen, (1941)

21. Morten Eigil Carlsson, (1953)

22. Martine Gull Güven, (1994)

23. Nina Synnøve Pettersen, (1968)

24. Roy Ole Axelsen, (1962)

25. Christer Lunde, (1972)

Artikkeltags