Valgets fem viktigste saker for Partiet De Kristne

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

1. Samferdsel:

Partiet De Kristne (PDK) er for fortgang i veiprosjekter som er vedtatt. Trasevalget for veiforbindelsen ved Sarpsfossen må avgjøres fortest mulig i høst. Næringslivet og det private har slitt med køer i alt for mange år. Vi vil bevare Sarpsborgs gamle historie, Tarris og Olavsvolden. Planleggingen av firefeltsvei fra Råbekken til Torsbekkdalen må prioriteres. PDK ønsker en ny rett linje av togtrafikken fra Råde til Rolvsøy, med felles togstasjon for Fredrikstad og Sarpsborg. Glommabanen er også et meget viktig prosjekt å satse på.

Les også: Alt valgstoff vil være tilgjengelig for alle på sa.no

2. Landbruk:

PDK er opptatt av at vi har et oppegående landbruk i Sarpsborg. Vi synes det er meget viktig å ta vare på den gode matjorda vår. Vi er imot å ta i bruk dyrkbar matjord til næringsformål, boligbygging eller lignende. Vårt utgangspunkt i PDK er at vi skal tilstrebe en høyest mulig selvforsyningsgrad. Vi må ta godt vare på dyrkbare arealer innenfor vår kommune. Matjorda er ikke fornybar.

Listetoppene

1. Leif Brenne, (1943)

2. Leiv Magne Håland, (1949)

3. Else-Mari Gjestad, (1941)

4. Bjarne Clausen, (1948)

5. Inger Marit Sverresen, (1949)

6. Stein Ove Hansen, (1955)

7. Edel Margrethe Ress, (1937)

8. Olav Honningdal, (1942)

9. Inger Beate R Clausen, (1942)

10. Harald Bøe, (1948)

11. Kirsti Merete S. Stensholt, (1955)

12. Synnøve Saxegård, (1964)

13. Roy Walter Welten, (1955)

14. Johnny Sverresen, (1948)

3. Skole:

Vi er opptatt av at skolen skal være et instrument som gir dagens barn og ungdom de beste forutsetninger for et senere krevende voksenliv. Når det gjelder grendeskoler og skoler i utkantene, vil vi at de skal bestå. Vi er for at det etableres skoler som også drives av private som har en ideell kristen bakgrunn. Mestring av basisfag som matematikk, norsk og engelsk. God innføring i kristendom, historie, naturfag og samfunnsfag. Tilstrekkelig timer med kroppsøving. PDK sier nei til heldagsskolen.

4. Helse og omsorg:

PDK er opptatt av å hjelpe mennesker som har problemer. Vi vil oppmuntre frivillige til å bistå. Øke antall sykehjemsplasser og styrke bemanningen. La det være mulig for private å drive sykehjem/eldresenter. Forbedre den nye helsereformen i kommunen. Gjennomføring av enerom på sykehjem innen 2019.

5. Kommunereformen

Vi er prinsipielt motstander av kommunesammenslåing, det må være frivillig kommunene imellom. Det må ses ut i fra behov og at det er til gavn for innbyggerne. Store enheter er ikke bestandig til fordel for den jevne mann og kvinne. Det blir større avstander fra den vanlige bruker til den som tar beslutningen. Samarbeid kommunene imellom må være utgangspunktet. Sammenslåing må være aktuelt kun når alle ser seg tjent med det.   

Artikkeltags