Gå til sidens hovedinnhold

De fem viktigste sakene for Pensjonistpartiet

Artikkelen er over 6 år gammel

1. Skole

Investering i skole og utdanning er det beste et samfunn kan foreta. Skolen skal formidle kunnskap, utvikle forståelse for og representere mange av de sentrale verdier som vi bygger samfunnet vårt på. Den gode skolepolitikken er den som lar både elever og lærere utvikle og bruke sine evner.

Den enkelte skole må ha stor frihet, og det sentrale byråkratiet i kommunen må bygges ned. Innsparte midler overføres til øket lærertetthet og mindre klasser samt opprettholdelsen av «grendeskolene».

2. Oppvekst

Pensjonistpartiet vil arbeide for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Partiet vil i denne sammenheng medvirke til at frivillige organisasjoner som arbeider for barns fritidsaktiviteter og velferd skal gis nødvendig støtte.

Pensjonistpartiet vil arbeide for full barnehagedekning, slik at foreldre som ønsker barnehageplass til sine barn får mulighet til dette uansett når barnet er født. Vi krever også en forsvarlig bemanning og faglig kvalifikasjon.

3. Helse og omsorg.

Pensjonistpartiet vil at alle som har behov for sykehjemsplass skal ha juridisk/lovfestet rett til dette i sin egen kommune. Pleie- og omsorgstilbud skal ytes ut fra at alle mennesker er likeverdige og med respekt for den enkeltes verdighet.

Lokalt vil dette bety at vi vil arbeide for å styrke bemanningen i sykehjemmene. Vi vil arbeide for å få bygget flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Ingen skal ligge på dobbeltrom mot sin vilje. Enerom er en menneskerett. Pensjonistpartiet vil også styrke demensomsorgen og bygge en «demenslandsby». Pensjonistpartiet vil også etablere ett eget «eldreombud» i Sarpsborg.

4. Samferdsel

Pensjonistpartiet vil arbeide for oppgradering av veinettet og kreve større bevilgninger til utbygging av gjennomfartsårer. Pensjonistpartiet kan ikke akseptere at bare en brøkdel av bilavgiftene benyttes tilutbedring og vedlikehold av veiene.

Sarpsborg Pensjonistparti vil bruke det meste av dagens trase og jernbane i «andre» etasje, slik at Tarris blir varig vernet. Biltrafikken føres i en «løsmassetunnel» under jernbanen.

Jernbanen, Intercity, fra Råde til Skjeberg, bør krysse Glomma på Rolvsøy. Den rette linjen. Subsidiert vil vi gå for en trase fra Råde til Kalnes, Sarpsborg og Halden. Dette er trolig det beste alternativet, miljømessig.

5. Areal- og byutvikling

Dette er et viktig område og som må prioriteres mye sterkere enn noen gang. I dette punktet, ligger alt som er listet opp over og i tillegg jord- og miljøvern, samt begrepet kultur.

Den norske samfunnsforskeren Arne Martin Klausen har gitt denne definisjonen av kultur: «Kultur er ideer, verdier, regler og normer som et menneske overtar fra den forrige generasjonen, og som man forsøker å bringe videre - ofte noe forandret- til neste generasjon».

Listekandidatene

1. Ståle Hansen, (1950)

2. Else Marie Hagen, (1950)

3. Rolf Midtvåge, (1935)

4. Solveig Ringsrød, (1942)

5. Tore Vatnfjord, (1942)

6. Tom Axelsen, (1949)

7. Bjørn Yngvar Olsen, (1954)

8. Tore Grindebakken, (1944)

9. Oddvar Sætre, (1945)

10. Rolf Harry Haraldsen, (1943)

11. Inger Sætre, (1947)

12. Roger Oskar Berg, (1953)

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.