I disse dager fordeler politikerne i både opposisjon og posisjon postene til de politiske utvalgene og komiteene for den kommende fireårsperioden.

Mens ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) melder at posisjonen trolig ikke har alt klart før over helga, er opposisjonen så god som klar med sitt forslag.

I utvalgene hvor opposisjonen har fire medlemmer har posisjonen sju representanter. Det tyngste av disse er plan- og økonomiutvalget som representerer leddet før bystyret.

Der hvor det kun er to representanter har posisjonen tre medlemmer. Unntaket er kontrollutvalget, hvor prinsippet om at opposisjonen skal ha flertallet følges. Her ligger det altså an til at dagens leder Per Gunnar Stordal fra Høyre fortsetter som leder.

Slik ser noen viktigste postene ut, med de første varaplassene inkludert:

Plan- og økonomiutvalget

Ann-Hege Indrevoll (H)

Harald Rønneberg (H)

Julia Brännström Nordtug (Frp)

Stein Erik Westlie (Frp)

Vara: Marit Kildedal (H), Rolf Agnalt (Frp) og Margrethe Motzfeldt (V)

Utvalg for landbruk og teknikk

Grete Moræus Stray (H)

Gøril Eilertsen(H)

Heidi Liljan Næss (Frp)

Ståle Hansen (Pp)

Vara: Kai Roger Hagen (Frp)

Komite for samfunnsutvikling

Pål Marthinsen (H)

Karoline Veiden (H)

Kai Roger Hagen (Frp)

Margrethe Motzfeldt (V)

Vara: Unni Blakkestad (Frp)

Utvalg for eiendom og næring

Harald Rønneberg (H)

Julia Brännström Nordtug (Frp)

Vara: Ann-Hege Indrevoll (H)

Kontrollutvalget

Per Gunnar Stordal (H) - leder

Atle Larsen (Frp)

Else Marie Hagen (Pp)

Vara: Bente Opstad (V)

Merk: Det kan komme små endringer til bystyret skal konstituere de nye utvalgene 15.oktober.

Men i all hovedsak blir dette fordelingen.