De fem viktigste sakene for Venstre

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

1. Redusere lån

Jeg ser at dette ikke er det mest sexy eller fengende valgkampløftet, men dette er nok det viktigste vi kan gjøre for alle sarpinger de neste fire årene. Lånekostnadene spiser opp de frie inntektene våre og forhindrer oss i å gjøre grep innen alt fra vedlikehold av bygg til skolesektoren. Realiteten er slik at vi dessverre ikke kan låne penger til alt vi ønsker oss, uavhengig av hvor mye vi klarer å rettferdiggjøre det for oss selv. Pengene må tilbakebetales, og vi må begynne nå. Jeg har sagt det før, og gjentar det gjerne – Venstre vil låne mindre enn den røde koalisjonen, og konkurranseutsette mindre enn den blå koalisjonen.

2. Øke sysselsettingen.

Et viktig punkt for å få til tilbakebetalingen så smertefritt som mulig er å sørge for at alle som kan arbeide, får muligheten til å arbeide. Vi trenger praksisplasser for norsktrening, vi trenger flere lærlingeplasser, vi trenger arbeid til folk med dårlige knær … ja, vi trenger rett og slett jobb til alle. Ikke bare for skatteinngangen til kommunen sin del, men også for næringslivet (og dermed også andre ansatte) her i byen, og det viktigste av alt: folks egen selvfølelse. At arbeid gir livsglede er jeg fullstendig overbevist om.

3. Utvikle skolesektoren.

Hittil har jeg malt et litt dystert bilde av Sarpsborg, men vi har helt klart lyspunkter også. Jeg tror ikke vi har verken dumme lærere eller dumme elever her i byen, så noen pekefinger vil være unaturlig å vise til skolesektoren. Likevel ser man jo at skolene har forbedringspotensiale, og jeg mener at en utvikling i skolen må komme innenfra. Det betyr at jeg mener at lærere og elever selv må være drivkraft i en endring, og derfor er det viktig at de er invitert med på dugnaden. For Venstre er det veldig viktig at innbyggerne føler seg sett og hørt i debatter, og det er også viktig at politikerne lytter – ikke bare prater.

4. Miljø

Venstre er et miljøparti, men vi er ikke et slikt miljøparti som vil at du skal slutte å spise kjøtt og begynne å spinne din egen bomull. Vi vil at du skal kunne leve med dagens levestandard, og likevel kunne redusere det fottrykket av karbon vi legger igjen. Derfor mener vi det er viktig at miljøtiltak til integrert i alle politikkområder, og blant annet at kommunen skal ha miljø som tilleggskriterium ved innkjøp.

5. Sosialisering av eldre.

Vi mennesker er sosiale dyr, og vi omgås folk hver dag mellom kl. 8-16 fra vi er to-tre år, men når vi er 67, da skal vi plutselig klare oss selv. Jeg vil ha flere dagsentre, og tror det vil bidra til både mer sysselsetting og større livsglede hos mange. I tillegg vil jeg at eldre som endrer adresse til et kommunalt bygg skal få muligheten til å beholde sin eventuelle støttekontakt. Det er egentlig litt hårreisende at de per nå blir fratatt sosial omgang.

Listetoppene

1. Margrethe Motzfeldt, (1983)

2. Berit Smedsrud, (1956)

3. Øystein Ellingsen, (1970)

4. Martine Lindh Løkke, (1993)

5. Tommy-André Olsen, (1985)

6. Lars Melland, (1949)

7. Bente Alnæs Opstad, (1957)

8. Simon Arne Burman, (1974)

9. Mona Myhrer, (1968)

10. Liv Førrisdal, (1949)

11. Jon Fredrik Bergdal, (1976)

12. Tobias Jarås, (1995)

13. Elisabeth Wister Brynildsen, (1968)

14. Marius Lindh Løkke, (1996)

Artikkeltags