Varmestua med livsviktig og hjertevarmt tiltak

Varmestua holder korona-stengt, men slutter ikke å hjelpe de trengende av den grunn. Nå er de godt i gang med andre tiltak.