Varteig vil utvikle den digitale skolen videre

Under perioden med hjemmeskole har Varteig barne- og ungdomsskole gjort seg digitale erfaringer de vil ta med videre.