Tryggere skolevei til elevene i Varteig på første skoledag

Det er etablert en splitter ny gang- og sykkelvei fra krysset i fylkesvei 581 i Lundeveien opp til Varteig barne- og ungdomsskole. – Helt fantastisk, mener Annar Hasle (KrF).