Arbeidene har tatt flere måneder – veien er trolig klar før helgen

Artikkelen er over 2 år gammel

Siden før jul har fylkesvei 581 gjennom Varteig vært lysregulert som følge av masseutskifting på en strekning på rundt 270 meter. Nå asfalteres veistrekningen, og vil trolig være klar innen utgangen av uka.