Fram til 2030 skal vi kutte klimautslippene med 55 prosent. Det må vi gjøre på en måte som er rettferdig og som skaper arbeidsplasser. Det er mulig, om vi gjør de rette grepene.

For det første må vi skape en felles forståelse for at det er nødvendig mellom industriarbeideren og miljøbevegelsen. En nøkkel er at markedene for norske industriprodukter endrer seg. Kundene etterspør i stadig større grad produkter som har lave karbonavtrykk. Da må bedriftene levere det, ellers går kundene til andre.

Skal denne forståelsen bli felles, må alle trekkes med. Slik forankres nødvendigheten av omstilling. Dette er vi gode på i Norge, når vi bruker strukturer for deltakelse fra partene i arbeidslivet. Kort sagt: den norske arbeidslivsmodellen med trepartssamarbeid.

For det andre må det skapes omstillingstrygghet. Jobber vil bli borte, men nye vil skapes. For den enkelte må det være trygghet for veien over i de nye jobbene. Et utdanningstilbud og et sosial sikkerhetsnett som ikke overlater den enkelte til seg selv er nøkkelen.

For det tredje skal kostnadene som klimakuttene også vil kreve, fordeles rettferdig. Ett av virkemidlene for å kutte utslipp er en ganske sterk økning av CO2-avgiften. Arbeiderpartiet går til valg på et skatteløfte, der vi sier at skal en avgift opp, skal en annen avgift eller skatten for vanlige folk ned. CO2-avgiften skal ikke være en inntektskilde for staten, men et virkemiddel for å redusere utslippene. Dette innebærer at økt avgift skal kompenseres, for eksempel med lavere inntektsskatt for vanlige folk.

For det fjerde vil omstillingen til et utslippsfritt samfunn kreve en langt mer aktiv politikk enn det Høyre-regjeringen foreslår i klimameldingen. Ett eksempel er at staten går inn og hjelper til med finansieringen av fangst og lagring av CO2. Vi ønsker også et slikt partnerskap for fangst og lagring fra avfallsanlegget på Klemetsrud. Det vil gi læring som vi ønsker å benytte også for fangst og lagring på Øra industriområde.

Les også

– Hvilke nye veier, Schou?

For det femte skal den grønne omstillingen også skape arbeidsplasser. Arbeiderpartiet har jo vist at vi kan omstilling her i landet. Vårt eget industriområde på Øra er et godt eksempel, massevis av nye arbeidsplasser innen resirkulering av materialer, glass og så videre. Batteriretur et annet eksempel, bygget opp for å ta hånd om et annet element i den grønne skiltet, elektrifiseringen av bilparken.

Derfor står vi ikke overfor valget mellom å redde klima eller arbeidsplassene. Det er motsatt; det er ved å omstille næringslivet at vi redder både klima og arbeidsplasser.

Les også

– Massiv kampanje fra LO for å legge ned Nye Veier

Les også

– Selvfølgelig vil Høyre fortsatt jobbe for Borg Havn

Les også

Tidenes togsvik mot Østfold

Les også

– Utidig innblanding fra Fredrikstad kommune