Disse kommunale veiene får ny asfalt i år

Sarpsborg kommune har 9 millioner kroner til rådighet til å asfaltere og ruste opp kommunale veier i år.