I fjor høst startet Veidekke Industri AS byggingen av ny gang- og sykkelvei langs Vingulmorkveien.

Ikke klar til bruk

Gang- og sykkelveien er en del av den planlagte ekspress-sykkelveien mellom Grålum og Sarpsborg sentrum, og skulle etter planen være ferdigstilt innen utgangen av 2017.

– Det stemmer, men den nye gang- og sykkelveien er ikke helt klar til bruk, fordi VA-prosjektet er kraftig forsinket. Vi regner med at arbeidene med å legge nye vann- og avløpsrør er klart i løpet av januar. Det gjenstår også noe asfaltarbeider, og det kan vi ikke gjøre før rundt påske, forteller byggeleder Øivind Brynildsen i Sarpsborg kommune til Sarpsborg Arbeiderblad.

– Ferdig til påske

Dermed vil en sammenhengende gang- og sykkelvei langs nordsiden av Vingulmorkveien fra Vogts vei og helt fram og forbi Dekkmann, som går helt frem til Hundskinnveien – stå klar til bruk for gående og syklende i løpet av mars/april.

På strekningen fra Dekkmann og videre til Hundskinnsveien har det ikke vært vei tidligere. Her har Veidekke Industri AS bygget en ny sykkelbane med to felt i kombinasjon med et nytt fortau langs nordsiden av den prosjekterte Vingulmorkveien siden medio september i fjor.

– Planen er at gang- og sykkelveien skal være ferdigstilt rundt påsketider, avslutter Øivind Brynildsen i Sarpsborg kommune.