Gå til sidens hovedinnhold

Velferdskommunen - del 2

Artikkelen er over 2 år gammel

«Rødt ønsker å prioritere skolen høyere i Sarpsborg kommune. Til det er det åpenbart at det er behov for mer ressurser, flere lærere og flere andre ressurspersoner inn i skolene», skriver Jan Petter Bastøe, listetopp for Rødt i Sarpsborg.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rødt ønsker å prioritere velferden i kommunen høyere enn hva som har vært tilfellet de siste åra. Slik vi ser det så holder det ikke å bare snakke om «velferdsstaten», vi må også snakke om «velferdskommunen» siden det faktisk er kommunen som har ansvaret for mange av de viktige velferdstjenestene.

Jeg skrev et innlegg nylig som dreide seg om barnehagene i Sarpsborg og litt om hva vi ønsker å gjøre med de. I dette innlegget vil vi gå nærmere inn på skolen, selve nøkkelen for å bygge Sarpsborg til en god kommune å vokse opp i og leve livet i.

Det kan ikke investeres for mye i våre barn og unge, alle positive grep som gjøres på dette området vil komme samfunnet til gode i mange år fremover. Slik vi ser det så er det både uansvarlig og uakseptabelt å nedprioritere barn og unges oppvekstsvilkår. Det mener vi flertallet i Sarpsborg bystyre har gjort, og det gjelder både posisjon med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, men høyresiden er på ingen måte bedre på området.

Løsninga er ikke å bytte ut dagens flertall med Høyre og Frp, men å få inn Rødt som en vaktbikkje som i enhver sak vil forsvare velferdskommunen med nebb og klør. Vi vil stille spørsmålene og ta opp sakene som i dag forbigår i stillhet.

Rødt ønsker å prioritere skolen høyere i Sarpsborg kommune. Til det er det åpenbart at det er behov for mer ressurser, flere lærere og flere andre ressurspersoner inn i skolene. Når en lærer skal ha en stor klasse med over 20 barn i barneskolen så sier det seg selv at det er begrenset hvor mye oppfølging læreren kan gi den enkelte elev.

Vi mener det skal bygges kompetanse lokalt i skolene for å ivareta elevene med ekstra behov. Tiltak som for eksempel Tunhaug blir i Sarpsborg kommune en hvilepute, der det ikke evalueres hva konsekvensene av at ungdom med utfordringer ender opp med å gå store deler, eller i noen tilfeller hele ungdomsskoleløpet der. Det er forøvrig brudd på opplæringsloven. Vi har tatt til orde for at tiltaket må evalueres og ser med bekymring på at bevilgningene til dette økes, mens budsjettene ikke tar for seg en økt satsing på å kunne legge til rette for elever med slike behov på sin egen skole. For de aller fleste er det absolutt best om skolesituasjonen kan være så «normal» som mulig, sammen med de andre elevene på ens egen skole.

Vi mener ungdomsskolene skal utstyres med egne ressursavdelinger, og også styrke veilednings- og oppfølgingsarbeidet ved PPT.

Mobbing er et stort og underkommunisert problem ved flere av Sarpsborgs skoler. Hvorfor blir det sånn? Rødt vil at det skal iverksettes et målretta, helhetlig og offensivt arbeid for å bekjempe mobbing. Det er generelt for lite overordna oppfølging som sikrer at de ulike skolene arbeider på riktig måte med disse problemene.

Vi har blitt møtt fra andre partier med en holdning om at slike detaljer ikke er «politikernes anliggende» - det er vi faktisk helt uenig i. Dersom noen skal holdes til ansvar når ting ikke fungerer så er det nettopp politikerne med ansvar for området, det er nemlig de som kan skiftes ut ved valg dersom folket ikke er fornøyd.

Det politiske miljø må på banen på et helt annet detaljnivå for å løfte «Sarpsborg-skolen», og tilstandsrapportene det politiske miljø får servert fra de ulike enhetslederne er i beste fall altfor mangelfulle. Vi skal ha et løft i fokuset, bevilgningene og kvaliteten i skolene.

Noen andre enkle grep vi ønsker å gjøre for å løfte «Sarpsborg-skolen» er å innføre leksefri skole over hele fjøla. Vi vet at lekser er med på å forsterke de sosiale forskjellene - det går bare ut over de barna som av ulike grunner ikke får den hjelpen de trenger hjemme.

Vi støtter planen til dagens flertall om å innføre skolemat, dette er fornuftig. En god og mett elev lærer så klart bedre enn en sulten elev. I tillegg vil dette gjøre at barna har det bedre.

Rødt ønsker også fagmiljøene velkommen til å ta større del i den politiske behandlingen av skolen og oppvekstområdet. Det er tross alt de som har greie på dette. Vi vil derfor foreslå at representanter fra Utdanningsforbundet får møte- og talerett i utvalget for Kultur og oppvekst. På denne måten vil politikerne får mer verdifull innsikt i realitetene fra perspektivet til de som faktisk arbeider i skolene og barnehagene.

En måte for deg som publikum å være med på løftet vi ønsker i skolene er rett og slett å stemme på Rødt i valget. Vi vil være ei vaktbikkje i bystyret som hele tiden vil arbeide for dette.

Kommentarer til denne saken