Sosialistisk Venstreparti har avholdt sitt landsmøte, og SV-leder Audun Lysbakken erklærer krig mot folk med vanlige inntekter. Personer med 600.000 kroner inntekt vil merke et økt skattetrykk hvis SV får det som de vil.

Samtidig vet vi at Rødt, MDG og Arbeiderpartiet også ønsker å øke skattene for vanlige folk. Man trenger ikke være spåmann for å forstå hvor dette går hvis de rødgrønne vinner valget til høsten.

Det virker som de rødgrønne partiene allerede har glemt at vi står midt i en pandemi. En pandemi som har herjet med næringslivet og vanlige folks økonomi i godt over ett år nå.

Norge trenger en politikk som bidrar til at det skapes flere arbeidsplasser, spesielt her i Østfold. Derfor er vi helt avhengige av at vi reduserer skatter og avgifter for vanlige folk. Skal vi klare å få norsk økonomi tilbake på bena vil det være dumt å gjøre det vanskeligere for bedrifter å få hjulene til å gå rundt, slik SV foreslår.

Fremskrittspartiet skal fortsette kampen mot den skattekåte venstresiden i norsk politikk. Vi skal fortsatt jobbe for lavere skatter og avgifter for folk flest. Dette er politikk som virker, det er politikk som skaper vekst i næringslivet, og det er en rettferdig politikk der folk flest får beholde mer av egne penger.