Hoveddelen av politikere og mediene i Norge er helt konsekvente på at Israel er okkupanter på Vestbredden. Bosettingspolitikken på Vestbredden er ulovlig i forhold til folkeretten, blir det sagt. Derfor har noen også begynt å vedta boikott av israelske varer produsert på disse områdene.

Men, hvorfor er det ingen som sjekker hva folkeretten egentlig sier om dette?

Ved fredsoppgjøret i 1920 etter første verdenskrig ble Israels og Jerusalems status avgjort etter internasjonal lov (folkerett). De allierte hovedmaktene vedtok i San Remo 24. april 1920 å opprette mandatet for Palestina. Målet var å gjenopprette det jødiske nasjonalhjemmet (staten) ut fra Balfour-erklæringen. Den historiske tilknytningen for det jødiske folket til dette området var den sentrale begrunnelsen for de folkerettslige vedtakene som ble gjort.

Vedtaket ble stadfestet i fredsavtalen med Tyrkia 10. august 1920, videre den fransk-britiske grenseavtalen 23. desember. 1922, som definerte mandatområdets grenser, Folkeforbundets godkjenning av mandatet 24. juli 1922 og den anglo-amerikanske konvensjonen 3. desember 1924. Mandatområdets grenser omfattet også Vestbredden og hele Jerusalem. Det finnes ikke et eneste folkerettslig dokument som benekter jødenes rett til disse områdene.

Svalbardtraktaten ble inngått 9. februar 1920. Den ga Norge suvereniteten over Svalbard. Det er nå 100 år siden, og Norge feirer dette jubileet med stor entusiasme. Ingen sier at Norge er okkupanter på Svalbard. Norges suverenitet over Svalbard har altså sin begrunnelse i folkeretten. Dette understrekes nøye, nå som andre stater begynner å vise interesse for Svalbard, Slik er også Israel tildelt suverenitet over Vestbredden og hele Jerusalem med begrunnelse i den samme folkeretten.

I artikkel 6 og 11 i Palestina-mandatet oppfordres jødene til «tett bosetting.» På bakgrunn av dette kan vi trekke den konklusjonen at etter folkeretten er Vestbredden og Øst-Jerusalem ikke palestinsk land.

Det var FN som foreslo å skille ut Vestbredden og Øst-Jerusalem fra det jødiske området. Men FN har ikke myndighet til å oppheve bestemmelser i folkeretten.

FNs hovedforsamling har ingen lovgivende funksjon.

Internasjonal lov skapes ved traktater og sedvanerett.