Gå til sidens hovedinnhold

«Vi er fortsatt bekymret for hvordan bystyrets uttalelser kan oppfattes når de når departementet»

Artikkelen er over 1 år gammel

Vår bekymring er at bystyrets formuleringer kan oppfattes som at Sarpsborg tar for gitt at nytt dobbeltspor skal gå via sentrum i byene og over Sarpsfossen, skriver Ståle Solberg i Sammen For Sarpsborg.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad 6. mars fremsetter Frank Vigart Thune Eriksen påstanden om at vår måte å drive politikk er trist, tragisk og ødeleggende. Bakgrunnen er uenighet om formuleringer i Sarpsborg bystyres innspill til ny Nasjonal Transportplan (NTP).

I invitasjonen fra Samferdselsdepartementet heter det blant annet: «Transportsektoren skal bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål».

«Store kostnadsøkninger i prosjektene som ligger i inneværende NTP gjør det krevende å få realisert alle planlagte tiltak.»

«I en overordnet og langsiktig planlegging legges det til grunn at de viktigste utfordringene håndteres først.» Departementet ber videre om innspill på «mer strategisk og overordnet nivå.»

Ut ifra departementets formuleringer og aktuelle problemstillinger i Sarpsborg fremmet SaFoSa, KrF, Rødt, PP og Helge Skår et forslag til uttalelse. Her heter det blant annet: «Det er avgjørende:

– å realisere planene om å flytte gods fra vei til bane.

– å realisere effektiv konkurransedyktig forbindelse mellom Oslo og Göteborg/København for person- og godstog.

– å avklare om, og i tilfelle i hvilken grad, disse prosjektene vil berøre Sarpsborg kommune:

– negativt i form av barrierer som må tas hensyn til i tilnærmet all annen planlegging i kommunen.

– positivt ved at Norge, herunder Sarpsborg/Østfold får gode klimavennlige forbindelser til Göteborg/ København og kontinentet, samt at Nedre Glomma får god forbindelse til Oslo.»

Vi ønsket videre en formulering der det ble understreket «- at det avklares om og hvordan dobbeltspor for IC skal bygges i eller gjennom Sarpsborg.»

Ingen av våre uttalelser ble imidlertid vedtatt. I stedet vedtok flertallet formuleringer som at: «Ny Sarpsbru planlegges sammen med intercity» og «Fylkesvei 109 Råbekken – Torsbekkdalen ... har stoppet opp i påvente av utbygging av InterCity.»

Vår bekymring er at disse formuleringene kan oppfattes som at Sarpsborg tar for gitt at nytt dobbeltspor skal gå via sentrum i byene og over Sarpsfossen.

Flertallet mener at denne bekymringen er ubegrunnet. Vi er likevel fortsatt bekymret for hvordan disse uttalelsene kan oppfattes når de når departementet, og utfordret blant annet MDG til å avklare dette spørsmålet for byens innbyggere.

Det er denne utfordringen Thune Eriksen svarer på i Sarpsborg Arbeiderblad den 6. mars. Per nå har jeg ingen flere kommentarer til Thune Eriksen sitt svar ut over å bemerke følgende: Overskriften og karakteristikkene i Thune Eriksen sitt innlegg har sin opprinnelse i et oppslag i Sarpsborg Arbeiderblad og Fredriksstad Blad den 28. og 29. mars i 2015.

Sarpsborgs ordfører Sindre Marthinsen-Evje og daværende fylkesordfører Ole Haabeth ga den gang en heftig reaksjon på at det hadde blitt kjent at noen av oss hadde sendt et brev til daværende samferdselsminister. Ordførerne var oppbrakt over informasjonen om at vi fortsatt ønsket å få utredet rett linje, og at vi fortsatt ville engasjere oss politisk i spørsmålet om trasé for jernbanen. Informasjonen de to ordførerne reagerte på sto på trykk i SA den 27. mars i 2015.

Thune Eriksens sin tittel i Sarpsborg Arbeiderblad er således resirkulering av Sindre Marthinsen-Evje og Ole Haabets og formuleringer i 2015. I lys av utviklingen i jernbanesaken kan det stilles spørsmål om de to ordførernes reaksjon og ordvalg i 2015 var og er i samsvar med skrevne og uskrevne regler for god debatt og regler om at det skal fokuseres på sak og ikke person. De fremsatte karakteristikkene fra 2015 har aldri blitt beklaget eller trukket tilbake, men bærer i stedet ny frukt i Thune Eriksens innlegg i mars 2020.

Les også

«En trist, tragisk og ødeleggende måte å drive politikk på!»

Les også

Jernbane i samarbeidets ånd

Kommentarer til denne saken