Daniel Brandsrød kritiserer Partiet De Kristne for at de kritiserer LOs vedtak om boikott av Israel og sier "Hva PDK mener om LO-kongressens vedtak i 2017, har ingen stor påvirkning på sarpinger".

Der bommer du stygt, Daniel, for vi er veldig mange som mener det samme som PDK. Vi er mange som er fortvila over at LO og andre fagforbund driver en intens kampanje for å demonisere verdens eneste jødiske stat. Og deres agenda er bygget på løgner.

La meg fortelle deg, LO og alle venstrevridde synsere om at det aldri har eksistert noen palestinsk stat eller land.Palestina var bare et OMRÅDE under det Ottomanske riket, og som du burde vite var det engelskmennene som erobret hele området etter 1. verdenskrig.

Etter det var området under engelsk herredømme helt fram til 1948, da staten Israel ble opprettet. I 1948 gikk araberstatene til krig mot Israel og Jordan okkuperte områdene som Israel gjenerobret under seksdagerskrigen i 1967.

Israel okkuperer derfor ingen områder, men de gjenerobret området som var okkupert av Jordan og Egypt (Gaza) i 19 år fra 48-67. At det skal være så vanskelig for LO, Ap, SV og så videre å forstå dette er høyst forunderlig, når selv jeg klarer å lese meg til historiens gang.

Jeg er redd for at under LOs vedtak ligger gamle, grumsete holdninger mot jødene og antisemittisk tankegods. Jeg har vært LO-medlem og sågar tillitsvalgt i flere år, og jeg er svært skuffet over at den organisasjonen som jeg la ned så mye tid og krefter for, fremstår som jødefiendtlig (er ikke det rasisme?).

Og kom ikke og fortell meg at dere er bekymret for den palestina-arabiske befolkningen, for ved deres boikott frarøves pal-arab. sine arbeidsplasser i nettopp Israel.

PLO skaper ikke arbeidsplasser til tross for de milliarder som verdenssamfunnet gir dem hvert år. Tvert i mot, de bruker pengene til å lønne terrorister (7,5 % av budsjettet) som dreper jøder og bygge tunneler inn i Israel og drive terror.

Derfor vil jeg oppfordre dere som er unge til å la jødene være i fred, og bruk tid og krefter på å gjøre verden til et bedre sted for alle. Vær ikke historieløse, men skaff dere kunnskap selv og ikke tro alt dere hører fra LO.

Og husk at kongressen representerer bare en liten del av medlemsmassen (som regel møter "eliten") og er tross alt bare en brøkdel av medlemsmassen. Den store bredden av medlemmene er nok ikke enig, men er redde for å si fra. Da blir man ikke populær, vet du. Organisasjonslivet er ingen "søndagsskole".