Vi har tross alt arbeidet over mange måneder uten særlig til smittevernutstyr å beskyttes oss med

Av