Frank Vigart Eriksen og Miljøpartiet De Grønne har satt fokus på Pellygata. Det var på tide. Vi tror at Eriksen, som er leder av utvalget for miljø og teknikk, kan være mannen som endelig tar tak i og kan løse i utfordringene knyttet til Pellygata. Det Rette Parti heier på Frank i denne saken.

Pellygata er og blir en fiasko, slik Frank Vigart Eriksen beskriver det i SA. Trafikkmønsteret er ødeleggende for handelsnæringen, det er forvirrende for både syklister og bilister. Det er kun kollektivtransporten som har fått bedre vilkår.

Det er flere enn kommunen og de næringsdrivende som skal si sitt når det gjelder Pellygata. Blant annet har Vegvesenet et avgjørende ord med i laget. Av den grunn sier det seg selv at det tar tid å endre på beslutningen som ble fattet for flere år siden, men passiviteten i denne saken er likevel kritikkverdig. Det virker som ingen har ønsket å ta i Pellygata-prosjektet og det hele har utviklet seg til en form for strutsepolitikk. En slik strategi vet vi ikke fører noe steds hen, så derfor er det fint at Frank Vigart Eriksen er så fremoverlent at han skal prøve å løse utfordringene i løpet av året.

Vi har ikke noe konkrete forslag til forandringer av Pellygata nå, men vi vet at de næringsdrivende i gata har ideer. Det samme skal Sarpsborg Næringsforening ha. Andre har også kommet med innspill til kommunen, som har vært i dialog med flere involverte. Det burde gi et godt grunnlag for å komme frem til løsninger som ivaretar de som driver butikk, gårdeiere, syklister, bilister og busser. Det kan til og med være mulig å hente frem alle forslagene fra flere år tilbake, for å se om det var noe der som man den gangen gikk glipp av eller vurderte feil. Fjellvettregelen om at det ikke er skam å snu, gjør seg sterkt gjeldene i denne saken.

På Kurland står en byste av fotballspilleren og krigshelten Asbjørn Halvorsen. Den står der midlertidig, for etter avtale med Sarpsborg kommune skal den plasseres i det som skulle bli en ny og opprustet Asbjørn Halvorsens plass. Det har ikke skjedd i påvente av Pellygatas videre skjebne. Sarpsborg kommune har ikke maktet å innfri avtalen som er gjort med Sarpsborg Fotballklubb. Det må ikke bli slik at kommunen ikke overholder avtalene mens de forlanger at innbyggerne til enhver tid skal følge lover, regler og avtaler.

I den grad det er ønskelig vil Det Rette Parti støtte Frank Vigart Eriksen, og alle de andre politiske partiene i Sarpsborg som ønsker en forandring og fornyelse av Pellygata. Vårt parti skal bidra konstruktivt når saken endelig igjen kommer på bordet.