Gå til sidens hovedinnhold

– Vi må ha en levedyktig luftfart i hele Norge

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet vil sikre en levedyktig luftfartsnæring med infrastruktur, arbeidsplasser og forutsigbare rammevilkår i hele landet. Det siste året har reiserestriksjoner og anbefalinger om at folk skal holde seg hjemme satt luftfarten i en ekstraordinær vanskelig situasjon.

For Senterpartiet har det hele tiden vært et mål å sikre at vi har en luftfartsnæring også etter at koronapandemien er slutt. Selv om det skulle bli mindre reising også i framtiden, så vil vi i et langstrakt land som Norge alltid være avhengig av luftfarten.

Les også

– Politikerne har ikke løftet en finger for å få i gang Moss Lufthavn Rygge igjen

Mange nordmenn har sin arbeidsplass i luftfarten, og et velfungerende flytilbud er særdeles viktig for folk og næringsliv i et langstrakt land som Norge. Luftfarten ble umiddelbart og hardt rammet av krisa, men har fortsatt ikke fått noen kompensasjonsordning.

Senterpartiet mener at det må etableres en kompensasjonsordning for luftfarten, og vi satte av tre milliarder kroner til kompensasjon for luftfarten i vårt alternative statsbudsjett for 2021. Dessverre følger ikke regjeringen opp.

Les også

Oppkonstruert uenighet fra Wiborg

Luftfarten er en nødvendig del av en moderne infrastruktur som knytter Norge sammen, og som knytter Norge til det internasjonale samfunnet. Luftfarten er Norges eneste landsdekkende kollektivtrafikk og er helt nødvendig særlig for folk og bedrifter i distriktene.

På det norske kortbanenettet er ti prosent av reisene helsereiser, dette er helt nødvendige reiser som må gjennomføres uansett. Det sier oss noe om hvor avhengig vi er av luftfarten i dette landet, og at vi kommer til å være det også i framtiden.

Les også

– Nå må vi samle oss og kreve en gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge!

Senterpartiet har hele tiden tatt til orde for at det trengs ordninger som gjør at vi opprettholder nødvendig flytrafikk selv om det er færre passasjerer som reiser på grunn av reiserestriksjoner. Det har vært nødvendig fordi norsk luftfart representerer viktig infrastruktur, også i en tid med strenge reiserestriksjoner. Derfor har vi fått til økt statlig kjøp av flyruter og midlertidig reduserte avgifter.

Les også

– Hvorfor skal alt sentraliseres rundt Oslo?

Koronapandemien er midlertidig, vi må se hvilken luftfartsnæring vi har igjen etter at de strenge restriksjonene er fjernet. Senterpartiet mener det trengs en kompensasjonsordning for luftfarten som bidrar til at de norske flyselskapene forblir konkurransedyktige i et stadig tøffere luftfartsmarked fremover.

Det er viktig for å sikre et stabilt og sammenhengende flyrutenett i hele Norge. Og ikke minst vil dette igjen sikre norske arbeidsplasser og en infrastruktur med norskregistrert flymateriell og tilhørighet.

Les også

La flyene fly fra Rygge

Les også

Flyplasseierne gir opp – innser at det ikke blir åpning av Rygge i 2021

Les også

Ja til Rygge!

Les også

– Det må bli liv igjen på flyplassen på Rygge

Les også

– Rygge flyplass høres ut som et billigere og bedre alternativ

Les også

– Jeg utfordrer politikerne til å samle seg om flyplassen på Rygge

Kommentarer til denne saken