Regjeringens prioriteringer for framtidig utbygging av vei og jernbane ble forrige uke kjent gjennom at Nasjonal Transportplan (NTP) ble lagt fram. Det var lite i den planen som var gode signaler til Østfold. Nå må vi sette vår lit til at stortingsflertallet retter opp i noen av feilgrepene.

Det er nå uhyre viktig at vi i Sarpsborg samler oss om å få på plass tiltak som gjør at vi kan få to tog i timen til og fra Oslo. Ved bruk av eksisterende bane og oppgradering av stasjonsområdet, har Bane NOR estimert at det vil koste to milliarder kroner. Med to tog i timen vil tilbudet til jobbpendlere, studenter og andre som ønsker å reise kollektivt og miljøvennlig bli vesentlig forbedret.

Enn så lenge er det et alternativ for dem som skal til og fra Oslo å reise med buss. Med den trafikkveksten vi ser i dag på E6, vil det om få år være så tett trafikk at busstilbudet vil være uforutsigbart og mindre attraktivt. Da vil kanskje valget stå mellom å bygge ut E6 ytterligere, eller satse på jernbane. For oss er det valget enkelt.

Sarpsborg har i dag over 57.000 innbyggere og en årlig befolkningsvekst på rundt én prosent. I sentrumsplanen legger vi opp til at 40 prosent av boligveksten skal skje i sentrum. Økt frekvens på togavganger anses å være en motor for byutvikling i Sarpsborg. Næringsliv, innbyggere og kommunen må kunne forvente at staten er forutsigbar i store infrastrukturprosjekter. Vi opplever til stadighet at spillereglene endres, at lovnader gås fra og at det kommer nye forutsetninger inn fra statens side.

Les også

Om Nasjonal Transportplan og InterCity Østfold

Det er betryggende at Sarpsborg Næringsforening støtter vårt syn i denne saken. Det er også gledelig at Høyres gruppeleder Harald Rønneberg tar til orde for at vi nå må samles om å presse på for å få til to tog i timen til Sarpsborg.

Uavhengig av hva de ulike aktørene måtte mene om andre jernbanealternativer, vil dette være et stort løft for de som ønsker å reise kollektivt.

Les også

– Hvor ble det av den særskilte vurderingen knyttet til ny Sarpsbru, Hareide?

Les også

– Det er viktig å sikre to tog i timen til Sarpsborg

Les også

– Sarpsbrua synger på siste verset. Vi kan ikke forstå at denne ikke er prioritert i Nasjonal Transportplan