På kun et par uker gikk vi fra en rekordlav arbeidsledighet til den høyeste ledigheten siden 30-tallet. Nå blir flere jobber og inkludering jobb nummer én for Høyres programkomité.

Koronakrisen har snudd Norge på hodet, og vi står igjen med en rekordhøy arbeidsledighet. Det er lett å se seg blind på statistikk, men det er viktig å huske på at bak de 400.000 som nå er arbeidsledige i Norge, står det 400.000 personer som har familier å forsørge og regninger som skal betales.

Vi i Høyre skal gjøre alt i vår makt for å sikre at disse menneskene har en jobb å gå til når denne krisen er over.

Da kan vi ikke øke skattene og gi næringslivet flere reguleringer, slik venstresiden vil. Norge trenger en politikk som legger til rette for, og ikke begrenser, økonomisk vekst. Det er tross alt næringslivet som skaper verdiene som senere skal fordeles.

Derfor vil Høyre også ha en forenklingsreform. Hensikten er at bedrifter, enkeltpersoner og organisasjoner skal kunne sende inn forslag til regler, rapporteringskrav og reguleringer de mener bør fjernes eller endres. Forslagene vurderes så av panelet, som er sammensatt av partene i arbeidslivet og representanter fra små og mellomstore bedrifter.

Reglene for næringslivet må være enkle, effektive, forutsigbare og konkurransedyktige målt mot andre land.

Samtidig som vi, nesten over natten, fikk 300.000 flere arbeidsledige i Norge, var det allerede altfor mange som stod utenfor arbeidslivet. Mennesker som enten har hull i CV-en, funksjonsnedsettelse, psykiske problemer, eller som av andre grunner ikke får sjansen de fortjener til å delta i samfunnet på lik linje med andre.

Hvordan vi kan legge til rette for flere arbeidsplasser, og hvordan vi kan inkludere flere i arbeidslivet, blir to av de viktigste spørsmålene for Høyres programkomité fremover.

Noen av svarene har vi heldigvis allerede. Vi må gjøre det enklere for bedrifter og enkeltpersoner å skape verdier og arbeidsplasser. Vi må investere i kunnskap, kompetanse og ikke minst: Vi må investere i mennesker.

Høyre og regjeringen har loset Norge trygt gjennom kriser før, og vi skal klare det igjen. Norsk økonomi skal tilbake på topp, ledigheten skal ned og vi skal ta hverdagen tilbake.