I et innlegg signert Margrethe Motzfeldt fra Høyre skriver hun at regjeringen og Høyre har lagt frem gode tiltak for å sikre stabilitet til den enkelte. Det er i beste fall en sannhet med modifikasjoner.

Senest tirsdag 19. januar gikk regjeringen på nederlag i Stortinget da et bredt flertall bestående av Ap, Frp, SV, og Sp samlet seg om forsterkede krisetiltak. Bakgrunnen er at regjeringens tiltak ikke er kraftfulle nok, og gir ikke den stabiliteten folk og bedrifter trenger.

Jeg vil gi fire eksempler hvor regjeringen ikke har gitt nødvendig trygghet og forutsigbarhet:

  • Forhøyet sats på dagpenger: Som et krisetiltak ble det i mars 2020 vedtatt en forhøyet sats for dagpenger. Denne ordningen har regjeringen foreslått å avvikle to ganger (1. november 2020 og 31. desember 2020).

  • Støtteordning til lærlinger: For å hjelpe lærlinger som er permitterte ble det opprettet en egen kriseordning. Også denne ordningen har regjeringen forsøkt å avvikle to ganger.

  • Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende: Da pandemien rammet oss stod mange selvstendig næringsdrivende og frilansere uten sikkerhet for inntekt. Derfor ble det vedtatt en ny kompensasjonsordning. Regjeringen har foreslått å avvikle ordningen hele tre ganger (ved utgangen av oktober, ut desember og ut februar). Hver gang har forhandlinger og samarbeid i Stortinget presset frem en forlengelse.

  • Permitteringsperiode: Partene i arbeidslivet har lenge vært tydelige på at en forlengelse av permitteringsperioden er nødvendig. Dette var tilfellet både sommeren 2020, og ukene vi nå har lagt bak oss. Forlengelse av permitteringsperioden var nødvendig for å unngå oppsigelser, og trygge arbeidsplassene. Dessverre måtte det et flertall i Stortinget (Ap, SV, Sp og Frp) til for at regjeringen skiftet mening - og forlenget permitteringsperioden.

Å treffe med tiltak i krisetid er krevende, men en for rask avvikling av sikkerhetsnettet er ingen tjent med. Det må være trygghet for at krisetiltakene varer så lenge krisen varer. Å komme løpende etter med tiltakene når utløpsfristen nærmer seg skaper utrygghet og uforutsigbarhet.

Les også

Høyre viser ansvar!

Det ligger også en ideologisk forskjell mellom partiene til grunn her. Da regjeringen først varslet hvilke krisetiltak de ville komme med utover våren var det ikke varslet en eneste pakke med sosiale tiltak. Vi hadde ikke hatt bedre inntektssikringsordninger i det hele tatt hvis det ikke hadde vært for at Arbeiderpartiet kjempet det på plass allerede i mars i fjor.

Jeg håper vi kan enes om at ledigheten er urovekkende høy. Forhåpentligvis går ledigheten ned når smitteverntiltakene letter, men vi må være forberedt på at den økonomiske krisen varer lengre enn pandemien. Dessverre vet vi at veien tilbake til arbeidslivet er tøffere for dem med liten arbeidserfaring og lav formell kompetanse. Fellesskapet må stille opp slik at folk ikke ramler ut av arbeidslivet som en konsekvens av pandemien.

Les også

Trygg, rettferdig og forutsigbar krisehåndtering

Midt i en krise har regjeringen valgt å kutte i NAV. I år øker de såkalte avbyråkratiseringskuttene fra 0,5 - 0,6 prosent. Dette er millioner som burde gått til å styrke NAV. Samtidig er det verdt å nevne at økningen i tiltaksplasser kun tilsvarer 11 prosent, selv om ledigheten er nesten dobbelt så stor som på samme tid i fjor.

Tiltakene må vare så lenge krisen varer og ledigheten må ikke få bite seg fast.

Det er et politisk ansvar regjeringen løper ifra.

Les også

– Det er alvorlig at mange opplever usikkerhet for arbeid og inntekt