Stortingsmeldingen om ny Nasjonal Transportplan (NTP) ble lagt frem av regjeringen 19. mars. Ved et søk i dokumentet får vi ett treff for «Østre linje» i dette omfattende dokumentet, og det gjelder planskilt avgreining til Østfoldbanens Østre linje ved Ski. Det er veldig bra, men vi blir i stuss når nestleder i samferdselskomiteen i Viken skriver i sitt innlegg i Smaalenenes Avis at dette «… åpner muligheten for ett (tog) i timen Mysen-Rakkestad-Sarpsborg».

Da lurer vi på om Høyre vet noe vi ikke vet, for NTP’en sier ingenting om åpning av Østre linje Mysen-Rakkestad-Sarpsborg i overskuelig fremtid. Altså, det er lov å drømme - men nå trengs det konkret handling. Si det som det er: Østre linje Mysen-Rakkestad-Sarpsborg er nok en gang ikke prioritert av regjeringen! Og det er ganske utrolig med tanke på at jernbanesporet er godt vedlikeholdt, og det nye signalsystemet er på plass. Vi trenger å satse på et kollektivtilbud mellom indre og ytre Østfold. Det er et uttalt mål å minske klimautslippene ved å overføre mer transport, både av personer og gods, fra vei til jernbane.

Les også

Håp for gjenåpning?

Østfoldbanen sør for Moss er heller ikke prioritert, dobbeltsporet stanser her - og Fredrikstad er helt ute. Det er et løftebrudd og et svik at regjeringen ikke satser på dobbeltspor gjennom hele Østfold.

Nok en gang er det SV som må ta kampen for Østre linje og Østfoldbanens dobbeltspor helt til Kornsjø. Vi gir oss ikke! Jernbaneutbyggingen i Østfold skal tilbake på skinner.