Vi kan ikke lenger ignorere elefanten i rommet. Klærne vi kjøper kan ha blitt sydd av en som jobber seksten timer daglig i en falleferdig bygning og batteriene i telefonene våre kan ha bidratt til barnearbeid i Kongo. Dette er blant mange eksempler på hvorfor vi trenger en menneskerettighetslov for næringslivet. Ingen skal tjene på menneskerettighetsbrudd!

I dag er arbeidernes dag - en dag som dreier seg om solidaritet, kampen for grunnleggende rettigheter, rettferdighet og verdighet innenfor arbeidslivet.

Det er spesielt viktig å markere denne dagen i år, som i fjor. Konsekvensene av den pågående pandemien har understreket viktigheten av å innføre en menneskerettighetslov for næringslivet.

Koronaviruset har hatt tydelige negative innvirkninger over hele verden på felt som menneskerettigheter, arbeidsforhold, faglige rettigheter og korrupsjon. Alt dette har bidratt til å svekke arbeidere sin rett til en tilfredsstillende levestandard.

Her i Norge er vi beskyttet av holdbare lover som ivaretar rettighetene til både arbeidstaker og -giver. Det vernet er det dessverre ikke alle som har.

Vi har alle et ansvar overfor hverandre, men myndighetene har et overordnet ansvar til å beskytte våre grunnleggende menneskerettigheter. Når tiden er inne for at samfunnet kan åpne opp igjen, er det viktig at det ikke tas noen snarveier på bekostning av menneskerettighetene.

Det er mye som må til for å bedre situasjonen for verdens arbeidere, men et steg i riktig retning er sikringen av at selskaper respekterer menneskerettighetene gjennom hele verdikjeden. I løpet av de siste årene har flere europeiske land vedtatt lover som stiller krav om at selskaper respekterer menneskerettighetene. Som den pågående pandemien så tydelig har fremhevet, er mange arbeidere utenfor våre landegrenser svært sårbare og utsatte.

Vi i Amnesty jobber for å få på plass menneskerettighetslover for næringslivet, også i Norge. I anledning årets 1. mai ønsker vi derfor å heie frem et initiativ som vil sikre bedre arbeidsvilkår og respekt for menneskerettighetene!

9. april i år la regjeringen frem et forslag til en menneskerettighetslov for næringslivet. Åpenhetsloven vil pålegge bedrifter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Etter å ha jobbet for ansvarlig næringsliv i lang tid er vi i Amnesty svært glade for dette forslaget. Det vil gjøre en forskjell! Håpet er at loven allerede fra første stund vil gjelde alle selskaper, ikke bare de store og mellomstore. Det er ikke størrelsen på selskapet som avgjør hvor stor risikoen er for å bryte menneskerettighetene, men hvor i verden og innenfor hvilken næringssektor de opererer!

Nå skal loven behandles på Stortinget. Ved å vedta den beste loven på feltet kan Norge igjen bli en ledestjerne i arbeidet med næringslivets menneskerettighetsansvar.

Regjeringen foreslår nå en lov vi må heie frem slik at menneskerettighetene blir respektert - for alle.