Det er alvor i Østfold nå. Dersom vi ikke får en ny politikk som setter arbeidsplasser øverst på dagsorden de neste årene får vi trøbbel. Det er gjort beregninger som viser at Østfold må skape minst 5.000 nye arbeidsplasser de neste årene om vi skal klare å holde arbeidsledigheten nede og velferden oppe.

Og det er selve hovedsaken. Om vi ikke klarer å holde folk i arbeid i dag, i morgen og i overmorgen, så vil det før eller senere gå utover våre felles velferdstilbud. Det er arbeidsplassene vi har som skaper skatteinntekter og som igjen gjør at vi kan utvikle og forbedre helsetjenester og utdanning. De seneste årene har eksportinntektene gått ned samtidig som vi har sett en sterk økning i bruk av oljefondet fra regjeringens side.

Vi skal selvsagt bruke penger fra oljefondet, men om den andelen blir for høy bærer det jo ikke på sikt. Det som bærer velferdssamfunnet på sikt er at folk har en jobb å gå til. En trygg og sikker jobb hvor folk får en inntekt å leve av, en inntekt som gjør at folk står på egne bein og kan greie seg selv er grunnleggende viktig for de fleste av oss. Og det er grunnleggende viktig for velferden vår. Og det er grunnleggende viktig at dagens ungdom ser et arbeidsmarked hvor det er bruk for dem, hver dag, hele uka.

Les også

Høyres politikk øker forskjellene mellom folk

Så skal vi klare å holde velferden i Østfold oppe, med alle de gode ordningene vi har og som vi vil trenge mer av, ikke minst på helse- og omsorgsiden, må vi klare å skape de nye jobbene. Vi må skape de nye inntektene Østfold og landet trenger. Denne utfordringen skal Arbeiderpartiet i Østfold ta, og vi skal gjøre det sammen med LO og NHO, vi skal gjøre det sammen med kommunene, og vi skal gjøre det sammen med staten.

Les også

– Nå har togpipa i Østfold Høyre fått en litt lavere lyd

Og det er her Arbeiderpartiet finner løsningen; et sterkt og forpliktende samarbeid mellom privat næringsliv, kommuner og stat som gjør det mulig å satse på de nye arbeidsplassene, de nye produktene og den kunnskapen vi vet Østfold-samfunnet har.

Vi trenger en ny giv for Østfold de neste årene. Det vil Arbeiderpartiet stå i front for. Det vil Arbeiderpartiet gå til valg på. Det er vårt løfte til dagens Østfold-samfunn at arbeid til alle er viktigste sak.

Les også

– Østfold Ap støtter streikeretten

Les også

Arbeiderpartiet lover en tydelig og betydelig satsing på distriktene

Les også

Pensjonistene er bløffet nok

Les også

Trygghet for pensjon og kjøpekraft

Les også

– Vi trekker ikke på smilebåndet av Frp og Wiborg. Vi gapskratter!