Under koronapandemien har vi sett verdien av fellesskapet vårt og gode helse- og omsorgstjenester. Vi har sett verdien av det organiserte arbeidslivet og velferdssamfunnet!

Med høy tillit til hverandre og solidaritet med hverandre er Norge på sitt aller beste. Fra etterkrigstiden har vi bygget opp en sosialdemokratisk samfunnsmodell i Norge. Den må vi nå forsvare - og bygge videre på. Bare slik kan vi møte de store oppgavene som venter oss de neste årene.

Velferdsstaten og fellesskapet skal sikre en trygg oppvekst, en god skole og en raus omsorg for våre eldste. Vi må sikre behandling i verdensklasse hvis du blir syk, uansett hvem du er, og hvor du bor. Vi skal bidra til å redde verden fra klimakrise på en måte som reduserer forskjellene og skaper arbeidsplasser i Norge.

Den sosialdemokratiske samfunnsmodellen trengs nå, mer enn noen gang! Vi trenger et fellesskap som tar større ansvar for verdiskaping og arbeidsplasser. Vi trenger et nytt flertall som vet at klimakrisen ikke kan løses av hver enkelt eller av markedet alene. Vi får til mer sammen enn hver for oss.

Den norske modellen bygger på et tett samarbeid mellom stat, næringslivet og fagbevegelsen. Vi vil at bedriftene skal møte en aktiv stat og en regjering som bidrar mer - og som krever mer tilbake. Vi trenger en regjering som trår til med kapital, støtter ny teknologi og bruker eierskap og offentlige innkjøp til å skape arbeidsplasser og nå viktige samfunnsmål.

Vi trenger en regjering som stiller opp og samtidig stiller krav til næringslivet. Mer av naturressursene våre skal bearbeides og gi arbeidsplasser her hjemme. Utslippene av klimagasser skal ned. Og det organiserte arbeidslivet skal styrkes. Sammen med en sterk fagbevegelse vil vi bekjempe sosialdumping og arbeidslivskriminalitet, begrense innleie, sørge for at flere kan jobbe på heltid, og satse på livslang læring og kompetanse.

Vi trenger en regjering som forsterker velferdsstaten. Den skal omfatte alle, uavhengig av hvem du er, og hvor du bor. Vi trenger sterkere lokalsykehus, en ambulansetjeneste som kommer når det haster, jordmødre i full stilling i alle distriktskommuner og et politi og brannvesen som er til stede der folk bor.

Vi trenger en regjering som bedrer kvalitet og kapasitet i våre felles sykehus. Alle eldre skal være sikre på at de får hjelp som er tilpasset deres behov. De har rett til en trygg og verdig alderdom.

En sterkere velferdsstat betyr også en velferdsstat som styres på en annen og bedre måte. Det skal bli mindre bruk av markedets logikk i offentlig sektor, og fagfolk skal bruke mer tid på innbyggerne. Mer tillit til de ansatte blir en av våre viktigste reformer (tillitsreformen) i neste stortingsperiode.

Les også

– Den sirkulære økonomien er framtida!

Vi trenger en regjering som sørger for rettferdig klimapolitikk og som kutter utslipp og skaper jobber. Natur og klimapolitikk må bli en ramme rundt all annen politikk. I transportsektoren, i energipolitikken, i utenriks- og utviklingspolitikken og på mange andre områder må vi sette klima og natur høyere på dagsorden enn noen gang før.

I Norge har vi de beste forutsetningene for å bygge ny, klimavennlig industri basert på ren, norsk energi. Vi trenger en regjering som vil utvikle nye arbeidsplasser med fokus på klimaløsningene verden trenger. For eksempel innen karbonfangst og lagring, hydrogen, havvind og grønn skipsfart.

Vi trenger en regjering som vil sørge for arbeid til alle, som lover å gjøre velferdsstaten sterkere, og som vil bruke de store pengene på det som gjør hverdagen tryggere og samfunnet mer rettferdig. Vi trenger en regjering som prioriterer deg og meg - fremfor store skattekutt til de som har mer enn nok fra før! Vi trenger en regjering med Arbeiderpartiet!