Klima- og miljøpolitikk kan høres innviklet, vanskelig og dyrt ut. Kanskje har du lyst til å bidra, men føler deg liten i den store sammenhengen. Nå skal jeg fortelle deg om et tiltak som er så enkelt, at du nesten ikke merker at det er et klimatiltak engang.

På Arbeiderpartiets landsmøte nylig, fikk AUF gjennomslag for at vi vil innføre et nasjonalt ungdomskort for oss unge, lærlinger, og studenter. Det skal bli billigere å reise miljøvennlig samme hvor du bor i landet. Det er et av de tiltakene vi kan gjøre som har betydelig effekt på klimaet.

Ifølge Statistisk sentralbyrå står nemlig transport for omtrent en tredjedel av utslippene i Norge. Mesteparten kommer fra veitrafikk. Rapporten Klimakur 2030 sier at vi trenger tiltak som gjør det lettere for deg og meg å komme oss rundt med kollektivtransport, til fots og på sykkel. En del av løsningen på klimakrisa finnes i måten vi beveger oss rundt på i hverdagen. Her i Østfold reiser ungdom på kryss og tvers for å gå på skole eller jobb, og på fritida.

At bussen går på fornybar biogass som er et viktig tiltak for klimaet, tenker du kanskje ikke over engang. Likevel bidrar du bare ved å sitte der.

Det er fylkene som styrer kollektivtrafikken, men å kutte utslipp i transportsektoren må være en nasjonal dugnad. Norge har forpliktet seg gjennom Parisavtalen til å redusere utslippene våre drastisk, og det haster. Klimakrisa er altfor alvorlig til at enkle tiltak som rimeligere kollektivtransport for unge, avhenger av fylkesgrensa du bor innenfor.

Det er også en urettferdig forskjell som gir oss ulike muligheter. At Arbeiderpartiet velger å gå inn for et nasjonalt ungdomskort er derfor en kjempegod nyhet.

Det er riktig og rettferdig at vi har et nasjonalt spleiselag med staten for å redusere utslipp i transportsektoren og gi unge like muligheter til å reise kollektivt billig. Det er det ikke du som er ung og økonomien din som skal ta støyten. Det ligger et politisk ansvar i at du skal komme deg fra A til B for en rimelig pris. Da må det være et absolutt minimum at det blir rimeligere for ungdom i hele landet. Slike forskjeller er verken rettferdige for oss unge, eller et godt utgangspunkt for å løse klimakrisa.

All klimapolitikk er ikke vanskelig. Å innføre et nasjonalt ungdomskort gjør det billigere og mer rettferdig for deg som er ung å reise kollektivt. Samtidig bidrar det til et steg i riktig retning for klimaet.

Vi må gjøre det mye enklere å reise miljøvennlig, samme hvor du bor!

Les også

Derfor sa Rødt nei til bompengepakka