Gå til sidens hovedinnhold

– Vi trenger ikke et dobbeltspor!

Jernbanedebatten

Ærlig talt, trenger vi dobbeltspor gjennom byen vår? Regjeringen og Stortinget har store problemer med å si hva de ønsker, og fylkeskommunen og Nedre Glomma-kommunene får ikke et klart svar fra regjering og storting.

Da er det betimelig å stille spørsmål om vi trenger Intercity gjennom byene våre. Når problemene er så store, så legg hele dobbeltsporet på is til vi har en samferdselsminister som kan komme med troverdige utsagn. Til nå har de ikke vært mye å stole på. Jeg minner om at tidligere Frp-statsråd aldri kom til enighet med seg selv. Dermed ble tilbakemeldingene til kommunene vanskelige å tolke.

Nåværende statsråd Knut Arild Hareide har på beste måte forsterket dette inntrykket. Han peker på grønt valg og nullutslippsbiler, og legger til det ikke bare er jernbane og byvekstavtaler som gjelder. Det forteller vel det meste om hva han mener om InterCity-utbygging.

Da er jeg tilbake til spørsmålet: Er Sarpsborg best tjent på å ikke fokusere mer på dette prosjektet som vil rasere store deler av byen og utslette fortidsminner? Mitt svar er: Stopp nå, vi trenger ikke dette.

Det som blir avgjørende nå er hvordan myndighetene stiller seg til veiprosjekter når nullutslippsbiler vil utgjøre en stor del av veitrafikken.

Sarpsborg kommune kan ikke sitte stille i bystyresalen og bruke vent og se-prinsippet, nei nå må det forhandles med rette myndigheter om fortgang av ny Sarpsbru uavhengig av eventuell jernbane. Den kommer jo neppe.

Tiden for brua har allerede løpt ut og vi har ingen tid å miste, så nå ligger alt i kommunens hender og der skal man ikke gå stille i dørene for nå har vi lært at skoen skal i bordet.

Kommentarer til denne saken