Innsatsleder Rolf Listrøm redegjør om et mistenkelig dødsfall i Sarpsborg sentrum.