Treindustrien ønsker at det åpnes for modulvogntog på flere strekninger i Viken. Modulvogntog er lengre enn vanlige vogntog, og kan dermed frakte mer last per transport. Næringslivet trenger sammenhengende strekninger for slike vogntog fra industri og ut til kunder, skriver Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien i et innlegg 3. desember. Hva vil Viken fylkeskommune konkret gjøre for at viktige industristrekninger i fylket kan kjøres med modulvogntog, spør hun.

Finstad har et godt poeng når hun påpeker at med større vogntog som kan frakte mer last pr. transport blir det færre kjøretøy på veiene og klimautslippene reduseres. Det er positivt og et mål vi deler. I tillegg er mer effektiv og sammenhengende transportkorridorer viktig for næringslivet.

Fylkesrådet vil bidra til aktivitet i økonomien, at det skapes jobber, at varer og folk transporteres effektivt og at næringslivet lykkes. Vi er nå i gang med en grundig gjennomgang av veinettet som vi mener kan godkjennes for modulvogntog. Det er flere hensyn som må tas før vi kan slippe til modulvogntog på våre veistrekninger. Men vi er optimister.

Ulike veistrekninger tåler ulik vekt og transport, og vi må vurdere hva åpning for modulvogntog eventuelt vil bety for den enkelte veistrekning. Kostnader for økt slitasje, vinterdriftsstandard og framkommelighet for ulike typer tungbiler må vurderes. Vi må ikke få flere hendelser med tungbiler som står fast, og dermed hemmer framkommeligheten for annen trafikk ytterligere. Det gjelder ikke minst kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy.

Og sist med ikke minst: Trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister er et svært viktig hensyn, da dette dreier seg om veier til dels i tettbygde strøk. Dersom modulvogntogene bidrar til færre vogntog på veiene, kan imidlertid det komme ut på plussiden når det gjelder trafikksikkerhet og framkommelighet for alle.

Dette er hensyn vi må ta på alvor og vurdere grundig, og vi vil trenge noen måneder inn i 2021 før vi kan angi hvilke strekninger som kan åpnes for modulvogntog. Vi ser fram til gjennomgangen av potensialet på fylkesveiene våre for å tillate modulvogntog, og håper dette kan gi positive utslag for næringen.

Les også

– Norske veier er ikke dimensjonert for godsvolumene som vil prege fremtiden vår

Les også

Og vi privatbilistene skal betale...

Les også

Viken fylke - hjørnesteinsbedriftene trenger dere nå!